/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Diensthoofd omgeving

Toelichting

A1a-A3a contractueel voltijds – onbepaalde duur

Functieinhoud

je werkt onder leiding van het afdelingshoofd grondgebiedzaken. Je coördineert en geeft leiding aan de medewerkers van de dienst omgeving.

De dienst omgeving heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te voeren en op te volgen. De dienst omgeving staat in voor de ontwikkeling en opvolging van de diverse plannen m.b.t. stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu, met als doel de ruimtelijke samenhang binnen de gemeente te verbeteren. Tevens staat de dienst in voor het verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van de omgevingsvergunningen

Functieprofiel

Diplomavereisten:

een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Profielvereisten:

De kandidaten dienen te beschikken over de nodige competenties en persoonlijke kwaliteiten om de beoogde functie optimaal te kunnen invullen.

Aanbod

 • De minimum geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse functie op A1a aan 0 jaren geldelijke anciënniteit: 3.170 euro. De maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau A3a 5.578,45 euro. Beroepservaring bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 6 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
 • Voor elke gepresteerde arbeidsdag ontvangt elke personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8,00 euro waarvan 1,09 euro ten laste is van hen.
 • Elke voltijds werkend personeelslid heeft jaarlijks recht op ecocheques ter waarde van 200 euro.
 • De personeelsleden krijgen jaarlijks een lokale handelaarsbon van 40,00 euro
 • Abonnementen van het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Kom je liever met de fiets naar het werk? Dan krijg je een fietspremie van 0,24 euro/km van en naar het werk.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Aansluiting tot de gemeenschappelijk sociale dienst voor lokale besturen (GSD-V) met verschillende voordelen: kortingen in winkelketens, pretparken, ... voordelige vakantiemogelijkheden, tussenkomst bij medische kosten, premies bij belangrijke levensgebeurtenissen.
 • Minstens 35 verlofdagen op jaarbasis.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 1 jaar.

Selectieprocedure

Geïnteresseerd / Meer informatie

 • Voor een volledige functie-en profielbeschrijving van bovenstaande functie en verdere inlichtingen over onder meer loonvoorwaarden kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente, 02/302.43.21 of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be
 • Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website of stuur je sollicitatie met cv en de nodige bewijsstukken (bewijs goed gedrag en zeden) ten laatste op 24 mei 2021 per aangetekend schrijven (de poststempel geldt als bewijs) naar de gemeente Huldenberg t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg. Je kan deze ook op de personeelsdienst komen afgeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be

Bijlage(n)

Locatie

Huldenberg

Publicatiedatum

29.04.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close