/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Diensthoofd kwaliteitszorg

OCMW Diksmuide zoekt

Organisatie

Je staat in voor de coördinatie en implementatie van het kwaliteitsbeleid van het woonzorgcentrum. Door een multidisciplinaire benadering werk je samen met alle medewerkers van het woonzorgcentrum aan het mentale, fysische, psychosociale, reactieve en sociale welzijn van elke bewoner. Je coördineert ook het paramedisch, animatieteam en het team van keuken en cafetaria.

Functieinhoud

Het diensthoofd kwaliteitszorg geeft leiding aan het EKA-team en superviseert het keuken- en cafetariateam.

Het diensthoofd kwaliteitszorg werkt onder leiding van de directeur van het woonzorgcentrum.

Verantwoordelijkheden:

Kwaliteitszorg: Meebepalen en implementeren van een kwalitatief zorgbeleid binnen het woonzorgcentrum in nauwe samenwerking met de directeur opdat een integrale zorg en een aangename woonomgeving kan geboden worden aan de bewoners. Uitwerken, implementeren en evalueren van een kwaliteitssysteem zodat de diensten beantwoorden aan de noden van de zorgvrager en de kwaliteit van de dienstverlening permanent gewaarborgd is.

Coachen en begeleiden van het EKA-Team en het team keuken en cafetaria:

Coachen en begeleiden van de medewerkers zodat het team beschikt over gemotiveerde en competente medewerkers

Coördineren EKA-Team en team keuken en cafetaria:

De coördinatie van activiteiten en het toezien op een kwalitatieve uitvoering

Functieprofiel

Vaardigheden:

· Duidelijk richting kunnen geven aan medewerkers en structuur bieden

· Gevoel voor kwaliteit

· Organisatiebreed denken

· Probleemoplossend denken en werken

· Plannen en organiseren

· Besluitvaardigheid

· Empathisch

Kennis:

· Goede kennis van de specifieke regelgeving binnen de sector

· Een gedegen kennis van de ouderenproblematiek en de geriatrische pathologie

· Kennis van de structuur en de werking van de gemeentelijke overheid

Attitude:

· Integriteit en assertiviteit

· Affiniteit met ouderen

· Zin voor iniatief

· Enthousiast en dynamisch

· Klantgerichtheid en creativiteit

Aanbod

- weddeschaal : IFIC cat. 17

- Brutomaandwedde : Beginwedde = 3506,99 euro bruto

Eindwedde = 5376,42 euro bruto

- Hospitalisatieverzekering.

- Collectieve pensioenverzekering : 3%

- Maaltijdcheques: 6,5 €/gewerkte dag.

- Fietsvergoeding van 0,22€/km.

- Uitgebreide verlofregeling

- Aanbod van sport@work elke dinsdag- en vrijdagmiddag

Selectieprocedure

- Schriftelijke proef 20/40

Praktische kennis van de wetgeving, die tijdens de uitoefening van de beoogde functie aan bod komt.

Gevalstudie

- Assessment 10/20

Deze functiegerichte competentie-, niveau- en capaciteitstesten onderzoeken of je in staat bent te functioneren op het niveau waarin de functie van coördinator wonen en leefomgeving zich situeert. U moet zowel voor de niveau- of capaciteitstesten als voor de functiegerichte competentietests slagen.

- Mondelinge proef 20/40

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van de motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

Zijn geslaagd: de kandidaten die zowel in het schriftelijke, het assessment als in het mondeling examen minstens 50% verkregen hebben en in het totaal 60% behaalden.

Locatie

Diksmuide

Publicatiedatum

21.06.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close