/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige wegen en gebouwen

Roosdaal is een landelijke Pajotse gemeente, waar het goed is om te leven en te wonen. Om dit blijvend te realiseren streeft het gemeentebestuur van Roos- daal naar een optimale dienstverlening en een kwali- teitsvolle service aan elke inwoner.

Toelichting

voltijds (38/38) contractueel onbepaalde duur B1-B3

Functieinhoud

Hoofdtaken:

je geeft onder leiding van de verantwoordelij- ke openbare werken technische ondersteuning en advies bij het ef ciënt beheer van de gemeentelijke gebouwen en bij infrastructuurwerken (wegen, rioleringen en publieke ruimte), zowel op het vlak van onderhoud, instandhouding als bij nieuwbouw. Je maakt bestekken op, verleent technische adviezen, voert opmetingen uit, beoordeelt offertes,... Je staat in voor werfopvolging bij werken in uitvoering (zowel werken in opdracht van het bestuur als werken in opdracht van nutsmaatschappijen).

Functieprofiel

Voorwaarden:

je bent laatstejaarsstudent van een bache- loropleiding of je bent in het bezit van minstens een ‘technisch’ bachelordiploma of een diploma van het hoger ‘technisch’ onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkge- steld onderwijs, bij voorkeur in een bouwkundige of wegen- bouwkundige richting of je beschikt over een bachelordi- ploma en 5 jaar ervaring in een technische sector.

Aanbod

Wij bieden:

een voltijdse (38/38) arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - bruto maandloon begint bij min. 2.509,94 euro (geen ervaring), 3.003,23 euro (6 jaar relevan- te privé-ervaring) en wordt verhoogd bij anciënniteit in de openbare sector - 35 verlofdagen en 14 feestdagen per jaar - volledige tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer - etsvergoeding - maaltijdcheques 8,00 euro - hos- pitalisatieverzekering - 2e pensioenpijler - ecocheques - exibele werkuren - aansluiting bij de gemeenschappelijke sociale dienst met tal van voordelen.

Selectieprocedure

Interesse?

Bezorg je motivatiebrief, CV, kopij van je diploma of studiebewijs van laatstejaarsstudent en uittreksel uit het strafregister uiterlijk 12 mei 2021 per e-mail met ontvangst- bevestiging aan personeelsdienst@roosdaal.be, per post aan het college van burgemeester en schepenen, Brussel- straat 15 te 1760 Roosdaal (postdatum telt) of persoonlijk tijdens de openingsuren aan de personeelsdienst.

Meer weten?

Je kan de informatiefolder raadplegen op www.roosdaal.be/vacatures of bel 054 89 13 10.

Gemeente Roosdaal Brusselstraat 15 1760 ROOSDAAL t 054 89 13 00 f 054 89 13 01 info@roosdaal.be www.roosdaal.be

Locatie

Roosdaal

Publicatiedatum

15.04.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close