/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige Stadsbeleid (lokale economie)

Lokaal Bestuur Wetteren is op zoek naar een Deskundige Stadsbeleid (lokale economie) om team Stadsbeleid te versterken. Ben jij de geknipte persoon? Solliciteer dan voor 15 februari 2021

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Functieinhoud

Als Deskundige Stadsbeleid met specialisatie lokale economie bouw je aan een ondernemingsvriendelijke, laagdrempelige en kwalitatieve dienstverlening die wordt ondersteund door een sterk en actief netwerk van interne en externe partners.

De Deskundige Stadbeleid (lokale economie) staat in voor de uitwerking, coördinatie, planning en uitvoering van een beleid dat aansluit bij de economische situatie. Je bent het aanspreekpunt voor de lokale ondernemers en staat in voor het behartigen en het stimuleren van de economische bedrijvigheid van het lokaal bestuur Wetteren.

Kerntaken zijn:

 • Je staat in voor de uitwerking, coördinatie, planning en uitvoering van een beleid dat aansluit bij de economische situatie van de gemeente Wetteren
 • Je draagt bij aan de uitwerking van een lokaal handelsvestigingsbeleid
 • Je bent de tussenschakel tussen het gemeentebestuur en diverse middenstandsorganisaties -en organisaties van ondernemers,
 • Je neemt concrete initiatieven ter bevordering van de lokale economie en ter stimulering van een ondernemersvriendelijk klimaat.
 • Je werkt dienstoverschrijdend voor het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat, een attractief handelscentrum en ruimte voor ondernemen in Wetteren.
 • Je stelt potentiële projecten voor en bepleiten bij kandidaat-promotoren voor het kernwinkelgebied,
 • Je formuleert beleidsvoorstellen:
  • om de leegstand en verkrotting tegen te gaan van handels- en bedrijfspanden
  • om de attractiviteit en de commerciële uitstraling van het Wetterse handelscentrum te stimuleren,
  • ter verbetering van de kwalitatieve uitstraling van het kernwinkelgebied zowel wat de winkelbranche, de kwaliteit van het publieke domein en de handelspanden betreft,
 • Je volgt het beleid met betrekking tot mobiliteit, ruimtelijk ordening, toerisme en vrije tijd, openbare werken en cultuur, sport vanuit het standpunt van de lokale economie en het centrumversterkend karakter van het betrokken beleid.
 • Je bent eerstelijnscontact voor ondernemers en je beidt ondersteuning aan startende ondernemers en werkt desgevallend een startersbeleid uit.
 • Je organiseert promotiecampagnes ter ondersteuning van de lokale economie en verleent bijstand bij het organiseren van evenementen ter ondersteuning van de lokale handelaars
 • Je behandelt exploitatievergunningsaanvragen en terrasvergunningen voor de horeca, je volgt aanvragen voor brandpreventie op en vergunningen zoals omgevingsvergunningen in het kader van kleinhandelsvestigingen, nachtwinkels, collectes, belvergunning, verlenging sluitingsuur, vrijstelling wekelijkse rustdag, slijtvergunning, vergunning kansspelen, taxivergunning, …
 • Je behandelt subsidieaanvragen in het kader van lokale economie, desgevallend voorbereiden en opvolgen oprichting gemeentelijke grondregie voor handelspanden.
 • Je bent het aanspreekpunt voor ondernemingen, handelaars en horeca. Je zorgt voor eerstelijnshulp in verband met informatieverstrekking over onder meer handelswetgeving, overheidssteun, te volgen procedures bij bouwaanvragen, milieuvergunningsaanvragen en dergelijke en doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten,
 • Je onderhoudt informele relaties met Vlaamse en federale overheid, VVSG, Voka, Unizo, Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Streekoverleg.
 • Je doet prospectie voor het aantrekken van kandidaat zelfstandigen, en kandidaat-investeerders en adviseren in verband met wenselijke vestigingsplaatsen,
 • Je neemt deel aan vergaderingen die van belang zijn voor de lokale economie.
 • Je behandelt en lost diverse meldingen en klachten op omtrent lokale economie.
 • Je adviseert andere diensten in het nemen van beslissingen rond o.a. nieuwe verkavelingen, bouwvergunningen, onteigeningen, mobiliteitsinitiatieven, evenementen, etc.
 • Je werkt mee aan en leidt zelf een aantal projecten, je neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan.
 • Je houdt steeds de collega, de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;
  • Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Professionaliteit: Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.
  • Enthousiasme: Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.
  • Klantgerichtheid: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je beschikt over een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel (thuisopdracht) op 25 februari 2021 ('s avonds)
 • een mondeling deel op 19 maart 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 15 februari 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Stadsontwikkeling: Claudine van der Sluijs, claudine.vandersluijs@wetteren.be

Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures-gemeente-ocmw

Locatie

Lokaal Bestuur Wetteren

Publicatiedatum

07.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close