/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige samenleven (buurtwerking en buurtbudgetten)

Organisatie

Beringen is een stad in verandering, hetgeen grote maatschappelijke uitdagingen met zich meebrengt. We benaderen deze waar mogelijk vanuit een doelgroepgerichte invalshoek. Soms als organisator, steeds meer vanuit een rol als regisseur. Dit laatste trachten we te realiseren via intensieve samenwerking met professionele partners aanwezig op het grondgebied Beringen, maar zeker ook met een lokaal netwerk van verenigingen en burgers. Vanuit de kerngedachte "Beringen verbindt", wil Stad Beringen volop inzetten op laagdrempelige ontmoetingsplekken, het faciliteren van bestaande en nieuwe buurt-en wijkinitiatieven en het voorzien van buurtbudgetten. De dienst samenleven neemt het voortouw om deze doelstellingen te realiseren. Voel jij je geroepen om hier samen met jouw collega's een succes van te maken? Lees dan snel verder!

Functieinhoud

Als deskundige samenleven (buurtwerking en burgerparticipatie) sta je in voor het bevorderen van de fysieke en sociale leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken en deelgebieden. Je ondersteunt buurtcomités bij hun werking en onderneemt - waar nodig – zelf acties om netwerken op buurtniveau uit te bouwen. Je hebt oog voor bewonersbetrokkenheid en ondersteunt bewoners bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving op buurtniveau. Je waakt over de uitvoering van de jaarlijkse actieplannen omtrent buurtwerking en buurtbudgetten en je vertaalt signalen uit “het veld” naar beleidsadviezen en koppelt beleidsbeslissingen terug.

Beringen kent een groot aantal buurten en wijken vaak met een eigen identiteit en samenstelling van inwoners. Vanuit deze insteek sta je onder andere in voor de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Je ondersteunt bewonersinitiatieven op buurt- en zelfs straatniveau, die zich richten op ontmoeting en maakt deze mee mogelijk
 • Ontmoetingsinitiatieven kader je binnen een bredere visie op het versterken van de sociale cohesie, het uitbouwen van buurtnetwerken, de interactie tussen de verschillende bevolkingsgroepen en het doorbreken van het sociaal isolement
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor buurtcomités en bewonersvoorstellen in verband met de leefomgeving
 • Rekeninghoudend met alle relevante factoren ga je op zoek naar kansen voor de ontwikkeling van de buurt
 • Je signaleert collectieve en structurele uitdagingen/dossiers in de wijken en je zet deze om in een aanpak in samenspraak met de betrokken bewoners, actoren en het bestuur
 • Je ontwikkelt acties die leiden tot een verbetering van de woon-, leef- en omgevingskwaliteit in de betrokken buurt
 • Je realiseert projecten rond de fysieke en sociale leefbaarheid van de buurten in samenwerking met buurtopbouwwerk en de buurtbewoners als ervaringsdeskundigen
 • Je coördineert overleg en samenwerking tussen diverse betrokken actoren om de leefbaarheid in de buurt te verhogen
 • Je optimaliseert de gerealiseerde inspanningen en investeringen door een voortdurende monitoring en bijsturing
 • Je optimaliseert de informatiedoorstroming, op maat van de buurt
 • Je maakt externe projectoproepen bekend bij buurtcomités en ondersteunt hen bij het indienen van een projectaanvraag
 • Je verkent, implementeert, coördineert en evalueert methodieken om buurtbewoners te laten participeren in hun buurt (vb. buurtbudgetten)

Functieprofiel

 • e beschikt over een bachelordiploma of een diploma/getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B zoals gesteld in het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma's of getuigschriften.
 • Je hebt kennis van methodieken rond participatief werken
 • Je bent een uitstekende netwerker en zoekt actief de samenwerking op, maar bent ook in staat zelfstandig te werken
 • Je houdt van een project- en procesmatige aanpak
 • Je kan goed plannen en organiseren
 • Je bent in staat om verbindingsgsgericht te werken
 • Je bent bereid om regelmatig weekend/avondwerk te verrichten

Aanbod

Je krijgt een halftijdse contractuele tewerkstelling in een contract van onbepaalde duur.

 • verloning in de weddeschaal B1-B3 eventueel aangevuld met relevante privéanciënniteit of als zelfstandige tot max. 10 jaar. Geldelijke overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen.
  • B1 - 0 jaar anciënniteit 2.560,11 €/mnd (bruto)
  • B1 - 5 jaar anciënniteit 2.782,09 €/mnd (bruto)
  • B1 - 10 jaar anciënniteit: 2.930,07 €/mnd (bruto)
 • Maaltijcheques (8 euro)
 • Ecocheques (60 €/jaar)
 • Fietsvergoeding (0,24 €/km) of terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%)
 • Zeer flexibele werktijdregeling
 • Diverse opleidingsmogelijkheden
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering

De organisatie lanceert tevens jaarlijks tal van initiatieven voor haar medewerkers, dit vanuit de vriendenkring team Beringen of de werkgroep B-fit.

Selectieprocedure

De examenprocedure verloopt als volgt:

 • Een schriftelijke thuisopdracht: november/december 2021
 • Een mondeling gedeelte: december 2021/januari 2022

Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, examenprocedure, ... kan je terecht bij Manuele Desolati op het nummer 011 43 03 23 of personeel@beringen.be. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Mieke Smolders, teamcoach samenleven, op het nummer 011 43 02 77 of via mieke.smolders@beringen.be

Solliciteren kan tot en met maandag 15 november 2021 via de groene knop 'solliciteren'. Je dient volgende documenten te uploaden:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Scan van je diploma

Alle verdere communicatie verloopt via mail, dus let erop dat je een correct mailadres opgeeft. Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met personeel@beringen.be.

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Locatie

Beringen

Publicatiedatum

25.10.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close