/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige 'Controlecel'

Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de Controle cel die weliswaar onafhankelijk toezicht uitvoert, maar functioneel deel uitmaakt van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS). De Controle cel Provincie West-Vlaanderen voert de eerstelijnscontrole in Europese programma’s uit op alle Vlaamse projectpartners. Het betreft controle op de financiële rapportage via een digitaal platform. Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de controle cel.

Basisdoelstelling

o Je verleent technische, administratieve en adviserende ondersteuning bij de uitvoering van het financieel beleid in het algemeen en van de specifieke begeleiding van de controlecel van de Europese Programma’s in het bijzonder

o Je staat in voor de financiële controle van schuldvordering binnen verschillende Europese programma’s (bv. Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Seas)

o Je voert plaats bezoeken uit in het kader van deze controle

o Je geeft advies betreffende het correct opmaken van financiële claims aan de Vlaamse partners

o Je organiseert startgesprekken met Vlaamse partners om hen optimaal te informeren rond de programmaregelgeving.

Toelichting

De provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een deskundige 'controlecel' (m/v), in contractueel verband van bepaalde duur ten behoeve van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking

Aanwerving in contractueel verband met contract bepaalde duur.

Organisatie

Functieinhoud

Profiel

I. KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

o Eigen sterktes en zwaktes kennen.

o Willen leren en kansen zoeken voor eigen ontwikkeling

o Nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toepassen

o Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s

Integriteit

o Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk en fouten durven toegeven

o Zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie

o Vasthouden aan normen

o Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

II. GEDRAGSCOMPETENTIES

Zelfstandig werken

o Structuur aanbrengen in eigen werk en zoeken naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen

o Taken tijdig en volledige afwerken zonder externe controle

o Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden

Kwaliteitsvol werken

o Feedback vragen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk o Ingrijpen als de kwaliteit niet in orde is

o Zich mee verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van alle diensten en producten binnen de dienst of sectie

o Andere of vernieuwende werkwijzen uit proberen om kwaliteit te verbeteren

Samenwerken

o Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s

o Overleggen en afspraken maken om tot een gezamenlijk resultaat te komen

o Zich positief opstellen en energie en dynamiek in de groep brengen

Flexibiliteit

o Bereid om andere taken op te nemen

o Bereid om extra inspanningen te leveren

o Weerstand herkennen en hier gepast mee omgaan

o Op praktische wijze plan of aanpak veranderen om het beoogde resultaat sneller te bereiken

Klantgerichtheid

o Inspelen op vragen van de klanten en regels en afspraken respecteren

o Zoeken naar oplossingen bij problemen

o Verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten

o Zien en/of zoeken van kansen en inspelen op signalen van klanten om klantentevredenheid te verhogen

o Anticiperen op zaken in functie van een optimale dienstverlening

III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

o Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

o Kennis van de Europese regelgeving m.b.t. structuurfondsen o Kennis van Engels en Frans.

Extra informatie

o verplaatsingen in dienstverband zoals bijvoorbeeld voor controles ter plaatse

Functieprofiel

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een bachelorsdiploma;

2. Een bachelordiploma in de richtingen bedrijfsmanagement, handelsingenieur, handelswetenschappen, business-economics en, toegepaste wetenschappen strekt tot aanbeveling;

3. Op uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (niveau B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Selectieprocedure

mondeling gedeelte

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan. Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven of een schriftelijke voorbereiding. Na de selectie wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt.

Het mondeling gedeelte vindt plaats op maandag 7 december 2020 in Brugge.

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 22 november 2020 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Locatie

Provinciehuis Boeverbos, Brugge

Publicatiedatum

04.11.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close