/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige 'controlecel', dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking

Organisatie

#MEERWESTVLAANDEREN

Meer West-Vlaanderen, daar gaan we samen voor!

De komende jaren investeren we 250 miljoen euro in meer fietspaden, meer groen, meer opleidingen voor werknemers, meer kansen voor ondernemers en landbouwers, meer duurzaamheid, ...

Meer West-Vlaanderen realiseren we samen met alle West-Vlaamse steden en gemeenten, samen met Vlaanderen en samen met Europa.

Het provinciebestuur wenst je alvast "meer West-Vlaanderen" in 2020!

Functieinhoud

Je wordt tewerkgesteld binnen de Controle cel die weliswaar onafhankelijk toezicht uitvoert, maar functioneel deel uitmaakt van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS). De Controle cel Provincie West-Vlaanderen voert de eerstelijnscontrole in Europese programma’s uit op alle Vlaamse projectpartners. Het betreft controle op de financiële rapportage via een digitaal platform.

Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de controle cel.

Basisdoelstelling

o Je verleent technische, administratieve en adviserende ondersteuning bij de uitvoering van het financieel beleid in het algemeen en van de specifieke begeleiding van de controlecel van de Europese Programma’s in het bijzonder

o Je staat in voor de financiële controle van schuldvordering binnen verschillende Europese programma’s (bv. Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Seas)

o Je voert plaats bezoeken uit in het kader van deze controle

o Je geeft advies betreffende het correct opmaken van financiële claims aan de Vlaamse partners

o Je organiseert startgesprekken met Vlaamse partners om hen optimaal te informeren rond de programmaregelgeving.

Functieprofiel

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een bachelordiploma;

2. Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (niveau B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

De kandidaten die deelnemen via de procedure van externe aanwerving of interne personeelsmobiliteit worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

Voor de interne personeelsmobiliteit:

Kandidaten die reeds eerder slaagden voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie van dezelfde of gelijkwaardige graad kunnen een vrijstelling vragen voor de psychotechnische proeven. De aanstellende overheid beslist over de vrijstelling.

vereiste minima

DEEL 1. Assessment/psychotechnische proeven …………………slagen voor het Assessment Center

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten zijn bindend om toegelaten te worden tot de mondelinge proef.

DEEL 2. Mondeling gedeelte ............................................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Indienstroeping

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de proeftijd worden toegelaten.

Deze reserve kan ook gebruikt worden voor een tijdelijke functie of gelijkaardige invullingen.

A. Voor de externe aanwerving:

Bij een externe aanwerving bedraagt de duur van de inwerktijd twaalf maanden.

B. Voor de interne mobiliteit:

Bij interne personeelsmobiliteit is er geen proeftijd voorzien en is de aanstelling onmiddellijk definitief.

Locatie

Provinciehuis Boeverbos - Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries

Publicatiedatum

19.05.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close