/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige communicatie

Het lokaal bestuur Wuustwezel is op zoek naar een deskundige communicatie (B1-B3):

Toelichting

Als deskundige communicatie sta je enerzijds in voor de externe communicatie en de public relations binnen de gemeente. Hierbij kan je de aangeleverde info of besluiten vertalen in sterke en doelgroepgerichte wervende boodschappen en kies je voor het desbetreffende doelpubliek de meest geschikte communicatiekanalen. Anderzijds sta je in voor de optimalisatie van de interne communicatie en het ontwikkelen en opvolgen van de gemeentelijke huisstijl.

Organisatie

Lokaal bestuur Wuustwezel

Functieinhoud

Tot het takenpakket van de deskundige communicatie behoren volgende taken:

1. Externe communicatie en public relations

 • public relations van de gemeente verzorgen en het behartigen van een positief imago in verband met alle beleidssectoren van de gemeente:

1. coördineren van de informatieve dienstverlening:

- verzamelen en coördineren van informatie en beslissingen, en deze vertalen in sterke en gerichte communicatieve boodschappen waarin de dienstverlening en producten van de organisatie inhoudelijk en vormelijk goed tot hun recht komen. Vervolgens worden die boodschappen via een doordachte mix van communicatiekanalen tot bij de doelgroep gebracht ;

- uitwerken van de beleidsopties en – beslissingen naar de diverse doelgroepen van de bevolking;

- streven naar een effectieve en efficiënte media-mix, zowel offline (informatieblad, folders, kranten, bewonersbrieven, …) als online (website, digitale nieuwsbrief, facebook, instagram, …);

- gerichte promotie van gemeentelijke activiteiten naar verschillende doelgroepen en leeftijdsgroepen (in samenwerking met de diensten);

- gemeentelijke diensten ondersteunen bij de bekendmaking van hun initiatieven;

- organiseren van de gemeentelijke informatie in de gemeentelijke gebouwen;

- mede organiseren van evenementen voor de bevolking (onthaaldagen voor nieuwe inwoners, nieuwjaarsdrink,…);

- ontwikkelen en bewaken van de gemeentelijke huisstijl;

2. voorbereiden en coördineren van alle contacten met de pers en de media:

- informeren van de media in verband met het gemeentelijk beleid;

- fungeren als contactpersoon en behartigen van de persrelaties;

- persartikels schrijven en verspreiden;

- opstellen teksten en correctie van teksten opgesteld door de verschillende diensten;

3. informatieverstrekking naar de bevolking in geval van rampen;

4. Redactie van:

- gemeentelijke publicaties en thematische informatiebrochures;

- informatiegids;

- gemeentelijk infomagazine W-tje;

- gemeentelijke middenkatern in De Kijker;

- wekelijkse digitale nieuwsbrief

- beheer van de gemeentelijke website (eenvormig taalgebruik, evenwicht zoeken tussen tekst en foto’s, update, verfrissen, …)

- beheer van de gemeentelijke sociale media (facebook, instagram, twitter, Linked In, …)

 • organiseren, begeleiden en activeren van inspraak van de burger in het gemeentelijk beleid:

1. afstemmen van alle gemeentelijke inspraak- en adviesorganen;

2. opstellen en opvolgen van meldingskaarten;

3. organiseren en begeleiden van inspraakprocessen in uitvoering of ter voorbereiding van beleidsopties (incl. voorbereiding, verslaggeving en opvolging van hoorzittingen, inspraak- en informatievergaderingen);

 • ondersteuning van de openbaarheid van bestuur door het beantwoorden van schriftelijke en mondelinge informatieve vragen;

2. Interne communicatie

 • verlenen van adviezen met betrekking tot klantgerichte dienstverlening aan de burgers;
 • sensibiliseren van alle diensthoofden en personeelsleden om werk te maken van een goede interne en externe communicatie, en hiertoe de nodige voorstellen indienen en instrumenten ontwikkelen;
 • personeelsleden en diensthoofden informeren over aangelegenheden die leven bij de bevolking of bij andere diensten; het wederzijds begrip bevorderen;
 • inschatten van de gevolgen van alle gemeentelijke activiteiten op het imago van de gemeentelijke diensten en het formuleren van voorstellen tot bijsturing;
 • opbouwen en bijhouden van alle informatiebestanden met betrekking tot diverse interne en externe communicatiekanalen en –activiteiten;
 • ophalen, verzamelen en coördineren van informatie die naar de bevolking of naar andere diensten toe nuttig kan vertaald worden in sterke en gerichte communicatieve boodschappen waarin de diensten inhoudelijk en vormelijk goed naar voren komen, en in een effectieve en efficiënte mediamix. Deze boodschappen moeten hetzij bondig tekstueel neergeschreven worden hetzij grafisch ontworpen worden;
 • coördineren en redactie gemeentelijke beleidsnota en gemeentelijk jaarverslag;
 • coördineren en redactie gemeentelijk intranet;
 • coördineren van sensibiliseringsacties m.b.t. milieu, afvalvoorkoming, veiligheid, mobiliteit, …;
 • coördineren van sensibiliseringsacties voor kansengroepen;
 • opmaak personeelskrant;
 • opbouwen en bijhouden van de huisbibliotheek.

3. Administratie en overige werkzaamheden:

 • begeleiden van schoolbezoeken;
 • doornemen van wetgeving en documentatie in verband met functiedomein;
 • deelnemen aan studiedagen;
 • verrichten van alle werkzaamheden kaderend in de doelstellingen van de dienst;
 • opmaak van voorstellen van beleidsdoelstellingen en hieraan uitvoering geven (na goedkeuring door de bevoegde overheid);
 • bijhouden klassement en archief van de dienst;

4. Overleg en samenwerking overschrijdend naar andere diensten en organisaties

 • dagelijkse, vlotte afstemming met naaste collega’s,
 • vervangen van collega’s wanneer deze afwezig of verhinderd zijn;
 • verzorgen van contacten met andere diensten (vrije tijd, openbare werken, personeelsdienst, …);
 • uitwisselen van informatie en samenwerking met de andere diensten;
 • veelvuldig overleg met de schepen bevoegd voor informatie en communicatie;
 • adviesverlening aan secretaris en college van burgemeester en schepenen;
 • deelnemen aan intern en extern overleg;

De opsomming van taken is niet limitatief.

Functieprofiel

Je bent een specialist in communicatie, sociale media en digitale fotografie. Je bent creatief, vernieuwend en weet met deadlines om te gaan. Je bent administratief, flexibel en organisatorisch sterk én in het bezit van het gevraagde diploma.

Aanbod

We bieden je een boeiende en gevarieerde functie met een gezonde dosis verantwoordelijkheid en een grote werkzekerheid! Het lokaal bestuur Wuustwezel biedt je een aantrekkelijke vakantieregeling, een flexibele uurregeling, , een mooie werk/privébalans, mogelijkheid tot thuiswerk, werk in een groene omgeving én misschien wel dicht bij huis. Bovenop je loon krijg je nog maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. Nuttige ervaring wordt meegerekend om je loon te bepalen.

Het volledige aanbod werd opgenomen in de infobundel.

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot uiterlijk 20 juli 2022 via personeel@wuustwezel.be

of per brief aan de personeelsdienst, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel.

Je sollicitatie bestaat uit:

 • een motivatiebrief voor je kandidatuur waarmee je je talenten duidelijk maakt;
 • een gedetailleerd curriculum vitae (je kan hiervoor evt. een model van de website halen);
 • een kopie van het gevraagde diploma;
 • een uittreksel uit het strafregister (af te halen bij de dienst burgerzaken van je woonplaats);
 • een kopie van je rijbewijs B.

Locatie

WUUSTWEZEL

Publicatiedatum

23.06.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close