gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige belastingen

Organisatie

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Functieinhoud

De dienst Belastingen maakt deel uit van de dienst Griffie & Fiscaliteit en staat in voor de vestiging en de invordering van de vier eigen provinciebelastingen (algemene provinciebelasting, provinciebelasting op bedrijven, provinciebelasting op tweede verblijven en provinciebelasting op jachtverloven). De dienst bestaat uit drie verschillende teams (algemene provinciebelasting & invordering, bedrijven en tweede verblijven) en telt op heden 18 personen.

Jouw taken situeren zich over de diverse belastingen en teams heen, in het bijzonder met betrekking tot de provinciebelasting op tweede verblijven en bedrijven. Je rapporteert aan het diensthoofd en/of de betrokken sectie- of teamverantwoordelijken.

o Je verleent medewerking bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid inzake fiscaliteit, met een gespecialiseerde vakkennis inzake de toegewezen beleidsmaterie

o Je bent verantwoordelijk voor het vergelijken van diverse verkregen data inzake tweede verblijven, ondersteunt hierbij de betrokken collega’s en rapporteert aan het sectiehoofd

o Je staat mee in voor de opbouw van een correct bestand tweede verblijven en een correct bestand bedrijven Je behandelt de vragen en bezwaren die worden ingediend of begeleid jouw collega’s hierin

o Je bent verantwoordelijk voor het controleren van de aangegeven bedrijfsoppervlakten in de provinciebelasting op bedrijven, ondersteunt hierbij de betrokken collega’s en rapporteert aan het sectiehoofd

o Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van allerlei schriftelijke en mondelinge communicatie met betrekking tot de verschillende provinciebelastingen

o Je adviseert en ondersteunt jouw collega’s bij het uitvoeren van complexere taken

o Je staat jouw collega’s bij de uitvoering van hun taken bij om tijdig de opgelegde deadlines te halen

Functieprofiel

I. Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden

A. Voor de externe aanwerving:

Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een bachelordiploma.

B. Voor de bevordering:

1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:

a. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben

b. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;

c. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;

2. Op de datum van indiensttreding vier jaar niveauanciënniteit tellen in niveau C.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen

geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Wij bieden een geïndexeerd loon volgens barema (loonschaal B1-3, index inbegrepen: 30.721,34 euro tot 41.464,93). Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit.

Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

  • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
  • Vakantiegeld
  • 35 jaarlijkse vakantiedagen
  • Eindejaarstoelage
  • Hospitalisatieverzekering
  • Tweede pensioenspijler
  • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
  • Fietsvergoeding
  • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden

Selectieprocedure

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met 4 november 2021 via de link die vermeld staat bij de vacature.

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving en bevordering worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Eliminerend assessment...................................................................... 24/40

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment.

2. Mondeling gedeelte ........................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Totaal ........................................................................................ 48/80

Locatie

Provinciehuis Boeverbos

Publicatiedatum

09.10.2021
https://vacatures.pwv.prd.dileoz.online/

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close