/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige belastingen

Nieuw

Organisatie

Lokaal bestuur Kontich werkt aan een warme, dynamische en aantrekkelijke leefgemeenschap. Op een open wijze bouwen we een klantvriendelijke, sociale en efficiënte dienstverlening uit. Zo versterken we onze vele troeven die bijdragen tot het welzijn van elke burger en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Functieinhoud

Resultaatsgebied 1: Inkohiering gemeentebelastingen

 • Tijdig verzenden van aangifteformulieren
 • Zo snel mogelijke opmaak van kohieren waarbij gestreefd wordt de grootste opbrengsten zo spoedig mogelijk te ontvangen om de liquiditeitspositie van het bestuur te optimaliseren.

Resultaatsgebied 2: Aanmaning- en invorderingsprocedure

 • Zelfstandig de aanmaningsprocedures voeren om tot een zo snel mogelijke inning van de belastingen te komen
 • Het voorbereiden van inningsdossiers zodat een volledig dossier kan overgemaakt worden aan de financieel directeur voor de laatste invorderingsstappen

Resultaatsgebied 3: Belastingcontroles

 • Het voorbereiden en uitvoeren van belastingcontroles op de verschillende belastingen van de gemeente, in het bijzonder de bedrijfsoppervlakte en drijfkracht
 • Opstellen van controlerapporten en rapporteren over gevoerde controles

Resultaatsgebied 4: Communicatie met belastingplichtigen

 • Het dagelijks bijwerken en bijhouden van alle belastingsdata zodat er steeds een correct en actueel beeld van de toestand van de belastingplichtigen kan gegeven worden.
 • Rechtstreekse contacten met belastingplichtigen
 • Is zich bewust van de rol als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur bij de contactname met belastingplichtigen
 • Aangifte van schuldvorderingen (collectieve schuldenregelingen, fiscale notificaties notarissen, …)

Resultaatsgebied 5: Softwaretoepassingen

 • Kennis en gebruik van softwaretoepassingen van andere diensten die relevant kunnen zijn voor de lokale belastingen: omgevingsvergunning, GIS-systeem, retributies parkeren …
 • E-notulen
 • Banktoepassingen van het bestuur
 • Boekhouding lokaal bestuur: basiskennis consultatie courante verrichtingen, verwerking betalingen, …

Resultaatsgebied 6: Diverse

 • Beleidsvoorbereidend werk inzake lokale belastingen
 • Opvolgen van de regelgeving inzake lokale belastingen
 • Opvolgen en begeleiden van de digitaliseringprojecten betreffende lokale belastingen
 • Bestaande processen uitschrijven en up-to-date houden, formuleren van verbetervoorstellen waar mogelijk
 • Constructief deelnemen aan zowel team- als dienst- overschrijdend overleg
 • Administratieve taken

Resultaatsgebied 7: Debiteurenbeheer niet-fiscale vorderingen

 • het voeren van aanmaningsprocedures
 • het voorbereiden van inningsdossiers

Functieprofiel

 • Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland
 • Je bent houder van ofwel een bachelorsdiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je bezit een basiskennis van de regelgeving eigen aan het vakgebied (gemeente- en OCMW-decreet, decreet lokale belastingen, relevante delen van het WIB’92 …)
 • Je hebt inzicht in de werking van de bestuursorganen en diensten (gemeente en OCMW)
 • Je hebt goede kennis van de officetoepassingen (word, excel, powerpoint,…)
 • Je hebt algemene kennis van de werking van diensten van het lokale bestuur voor de aspecten die relevant kunnen zijn voor lokale belastingen
 • Je hebt algemene kennis en basisverrichtingen boekhouden

Aanbod

 • Je verkrijgt een bruto aanvangswedde vanaf €29.529,37 per jaar (uit de privésector wordt maximaal 8 jaar relevante ervaring in aanmerking genomen), aangevuld met maaltijdcheques (8€), fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler (3,5%) en tal van andere voordelen eigen aan het werken in een openbaar bestuur.
 • Voor deze vacature wordt een wervingsreserve met een duur van 2 jaar vastgelegd.

Selectieprocedure

Je slaagt voor de selectieproeven (gemeenteplein 1, 2550 Kontich)

 • Schriftelijke proef op maandag 29 april 2019
 • Gestructureerd interview donderdag 9 mei 2019
Wil je graag deel uitmaken van ons team? Stuur dan je gemotiveerde kandidatuur met cv en het gewenste diploma door via het e-formulier ten laatste op zondag 21 april 2019.

Locatie

Gemeenteplein 1, 2550 Kontich

Publicatiedatum

11.04.2019

Contactpersoon

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close