/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige 'Acasus'

Nieuw

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen dienst Milieu, Natuur, Water

Functieinhoud

Je wordt tewerkgesteld in het bezoekerscentrum Acasus te Veurne, dat zowel een demo- netwerk-, en infopunt wil zijn als een opleidingscentrum rond duurzaam bouwen. Daarnaast fungeert het als starterscentrum voor beginnende (bouw-) ondernemingen in het kader van het project ‘Actie voor Starters’ van POM West-Vlaanderen.

Acasus heeft de ambitie HET aanspreekpunt voor Duurzaam Wonen, Bouwen en Renoveren in de provincie West-Vlaanderen te worden. ‘Onafhankelijk, deskundig en professioneel’ zijn hierbij sleutelbegrippen. Onze rol is in de eerste plaats, naast sensibiliseren, informeren en adviseren, het inspireren van alle betrokken partijen in een bouwproces: van de private of publieke bouwheer, over architect en fabrikant, tot aannemer en installateur.

Acasus is onderdeel van de Sectie Gemeentelijke Ondersteuning en Duurzaamheid die behoort tot de dienst Minawa.

Je rapporteert aan het Diensthoofd Minawa en aan de Centrumleider Acasus. Het team bestaat verder uit een administratief onthaalbediende en de kennispartner Basbouwen.

Basisdoelstelling:

o Je ontwikkelt, organiseert en coördineert een breed programma-aanbod voor het centrum op maat van de verschillende doelgroepen (particulieren, bedrijven, gemeenten, scholen en middenveldorganisaties): inhoudelijk heeft de programmatie betrekking op duurzaam wonen en bouwen waarbij aandacht wordt gegeven aan duurzame bouwtechnieken, circulair bouwen, energiebesparing en hernieuwbare energie, gezond wonen, betaalbaar wonen, nieuwe woonvormen,…

o Je maakt parallelprogramma’s voor vaste en tijdelijke expo’s

o Je ontwikkelt educatieve programma’s en zorgt voor een publieksvriendelijke opzet van de tentoonstellingen

o Je helpt bij de begeleiding en opleiding van gidsen

o Je helpt, in samenwerking met de Diensten Communicatie van het Provinciebestuur en van de POM, bij de promotie en externe communicatie met betrekking tot het programma-aanbod

o Je coördineert de werking met de verschillende partners in en buiten het centrum (bv. BAS-Bouwen, Syntra, (hoger) onderwijs en andere kennis- en onderzoeksinstellingen, beroepsfederaties van bouw gerelateerde ondernemingen, de vier andere steunpunten duurzaam bouwen, de Vlaamse overheid)

Functieprofiel

1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een generiek bachelordiploma;

2. Affiniteit met wetenschappen, bouwkunde, communicatie, economie of gelijkwaardig strekt tot aanbeveling.

Kandidaten, die tijdens het academiejaar 2019-2020 het laatste jaar van bovenvermelde studie volgen, worden eveneens toegelaten. Zij kunnen echter niet eerder in dienst treden dan nadat zij het gevraagde diploma hebben behaald.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Loon:

Het jaarlijks salaris van een deskundige (niveau B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro euro(salarisschaal B1, index inbegrepen).

Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen:

Ondermeer vakantiegeld, haard- en standplaatstoelage, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding, e.a.

Bijkomende voordelen:

Glijdende werktijdregeling, 35 werkdagen vakantie (verrekend op basis van de prestaties van het lopende jaar), ruim vormingsaanbod.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 23 augustus 2020 in de link die vermeld staat bij de vacature.

Algemene Preselectie

Indien er op de uiterste inschrijvingsdatum meer dan 12 geldige kandidaatstellingen zijn zal er een preselectie plaatsvinden.
Deze preselectie bestaat uit een schriftelijke proef die de geschiktheid van de kandidaten test op de competenties nodig om de functie in te vullen.
Om toegelaten te worden tot het assessment dient de kandidaat 50% te behalen en zich te rangschikken bij de eerste 10 geslaagden voor de preselectie voor deze functie.
De resultaten van de preselectie tellen niet mee voor de eindrangschikking.

1. Assessment/psychotechnische proeven …………………………………………………… vereist minimum 24/40

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment.

2. Mondeling gedeelte .......................................................................................... vereist minimum 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL................................................................................................................. 48/80

Locatie

Veurne

Publicatiedatum

17.07.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close