/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige Aankoop

Als Deskundige Aankoop sta je in voor het afsluiten, beheren en opvolgen van overheidsopdrachten, concessies, verzekeringen en vastgoedtransacties op een correcte en efficiënte manier voor zowel gemeente, OCMW als AGB Wetteren.

Je ondersteunt de medewerkers van ons Lokaal Bestuur op dit vlak, en treedt als interne “expert” op als eerste aanspreekpunt voor de betrokken entiteiten.

Je draagt zo actief bij tot de realisatie van een strategisch, innovatief en duurzaam aankoopbeleid, en allerhande andere doelstellingen, zoals voorzien in de meerjarenplanning.

Toelichting

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Lokaal bestuur Wetteren, meer bepaald, gemeentebestuur Wetteren heeft een vacature voor een voltijds contractueel Deskundige Aankoop voor onbepaalde duur.

Lees het vacaturebericht en de volledige functiebeschrijving na op de website van de gemeente Wetteren.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Departement Ondersteuning: In het Departement Ondersteuning vind je alle teams waarvan de primaire taak is: ervoor zorgen dat andere teams van het Lokaal Bestuur hun werk naar behoren kunnen doen. Deze teams leveren nagenoeg geen directe diensten aan de bevolking, maar wel aan de medewerkers van het lokaal bestuur zelf. Zij zorgen voor ondersteuning en afstemming binnen de organisatie, maar even goed voor innovatie in de dienstverlening. Hun werk is minder zichtbaar, maar minstens even belangrijk dan dat van de extern gerichte diensten.

Team Financiën: Team Financiën ondersteunt de andere diensten vanaf de intentie tot aankoop tot het afsluiten van contracten en het betalen van de rekeningen. Het team houdt de financiën van het lokaal bestuur op en zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven correct verlopen. Ook de belastingen, retributies, opmaak van het jaarlijkse budget met de budgetherzieningen en het financieel meerjarenplan behoren tot hun takenpakket. Het team staat ook in voor de begeleiding bij aankopen (o.a. de opvolging van overheidsopdrachten), het afsluiten en beheren van verzekeringscontracten en het aangeven en afhandelen van schadegevallen.

De Deskundige Aankoop werkt onder de leiding van, en rapporteert aan, de Financieel directeur.

Functieinhoud

Kerntaken

- Je draagt bij tot de realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid, en bijgevolg de efficiëntie van onze organisatie, door:

o Het deskundig voeren van prijsvragen en overheidsopdrachten, zowel voor leveringen, diensten als werken, conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten;

o Het continu prospecteren en analyseren van de markt en het identificeren van mogelijke duurzame(re) aankoopoplossingen, innovaties en schaalvoordelen ten gunste van het Lokaal Bestuur;

o Het actief beheren en opvolgen van de lopende contracten en raamovereenkomsten van gemeente, OCMW en AGB Wetteren;

o Het zelfstandig afsluiten en opvolgen van (diensten)concessies.

Je treedt daarbij op als eerste aanspreekpunt voor interne en externe klanten.

- Je staat in voor het optimaal administratief beheren van alle verzekeringen binnen het Lokaal Bestuur (BA, LO, brand, alle risico’s, enz.), met uitzondering van de personeels-gerelateerde verzekeringspolissen (arbeidsongevallen, hospitalisatie).

- Je staat in voor het afsluiten en actief beheren en opvolgen van contracten en overeenkomsten die verband houden met grondverwervingen of verwervingen van het openbaar domein, en aan -en verkopen van onroerende goederen door gemeente, OCMW en AGB Wetteren.

- Je geeft zowel op vraag als proactief advies aan interne klanten, en begeleidt en ondersteunt hen in bovengenoemde processen. Je bent in staat complexe vragen te analyseren en te vertalen naar deskundige oplossingen binnen het wettelijk kader. Je zoekt naar optimalisatiemogelijkheden en koppelt regelmatig terug of het gewenste resultaat werd behaald.

- Als interne deskundige hou jij je voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wet -en regelgeving van belang voor de eigen dienst en functie (o.a. wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, verzekeringen, huurwetgeving, ,…) met het oog op het actueel houden van je kennis en expertise ter zake.

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

· Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

· Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

· Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

· Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Vakspecifieke competenties

Software eigen aan de functie

O.a. 3P, E-procurement, Telemarc/Digiflow, boekhoudsysteem New Horizon, Excel.

Kennis van de wet -en regelgeving m.b.t. de functie, en de werking van een Lokaal Bestuur

O.a. decreet Lokaal Bestuur, openbaarheid van bestuur, BBC-regelgeving, wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, decreten en omzendbrieven ter zake.

Functieprofiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

o Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

o Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld is;

o Indien je niet beschikt over een bachelor diploma, slaag je in een niveau- of capaciteitstest.

Aanbod

Wat bieden we?

· Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur

· Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)

· Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst

· Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag van 7u36’

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een hospitalisatieverzekering: gratis voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.

· Een haard- of standplaatstoelage

· Vakantiegeld

· Eindejaarstoelage

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding van € 0,24 per km

· Een tweede pensioenpijler van 3,34%

· Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

  • een schriftelijk deel op maandag 17 mei 2021, als thuisopdracht, van 18u tot 21u.
  • een mondeling deel op maandag 31 mei 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 30 april 2021:

  • uitgebreid curriculum vitae,
  • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welke kanaal je deze vacature vernam,
  • diploma,
  • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar sylvia.beeckman@hudsonsolutions.com

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

15.04.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close