/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Communicatieverantwoordelijke

Nieuw

Organisatie

Zaventem is als gastvrije en veelzijdige gemeente een aantrekkingspool voor Vlaanderen en heel België. De gemeente geniet van een uitzonderlijke situatie in Europa en biedt een uitstekende leef- en werkomgeving.

De gemeente Zaventem telt ongeveer 350 medewerkers die dagdagelijks instaan voor de dienstverlening aan de inwoners.

Functieinhoud

 • je maakt het strategisch communicatieplan op en volgt de uitvoering hiervan op
 • je staat in voor het tot stand brengen van een optimale interne communicatie van de organisatie
 • je biedt ondersteuning aan de verschillende diensten bij het opzetten en in stand houden van de verschillende communicatiekanalen binnen de gemeente
 • je staat in voor en coördineert redactionele opdrachten zowel wat interne als externe communicatie betreft (teksten website, brochures, persberichten,…)
 • je bent de ambassadeur van de gemeentelijke huisstijl
 • je staat in voor de uitbouw en beheer van de nieuwe gemeentelijke website en de integratie van sociale media
 • je ontwikkelt en implementeert mee het digitale loket voor burgers en bedrijven in Zaventem

Functieprofiel

Aanwervingsvoorwaarden:

 • voldoen aan de diplomavereiste: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs;

 • beschikken over minstens twee jaar relevante werkervaring in een communicatiefunctie

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;

 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

 • slagen voor de selectieprocedure;

Wat verwachten wij verder van jou?

 • je hebt voeling met de werking van een gemeente in de Brusselse rand
 • je bent zeer vertrouwd met social media en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet
 • je kan een boodschap vertalen zodat ze begrijpelijk is voor verschillende doelgroepen
 • je hebt een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl
 • je komt met nieuwe ideeën en oplossingen voor de dag
 • je bent stressbestendig (omgaan met wisselende en korte deadlines) en hebt geen schrik om te werken op een éénmansdienst
 • je bekijkt steeds verschillende mogelijkheden om een doel te bereiken
 • je neemt acties tot constructieve samenwerking met anderen
 • je kan zelf inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid worden
 • je organiseert je werk zo dat je steeds het overzicht bewaart
 • je onderzoekt gericht de wensen en behoeften van jouw klanten
 • je streeft continu naar initiatieven om de werking te verbeteren
 • bij alles wat je doet hou je steeds rekening met de noden en objectieven van de gemeente

Aanbod

 • Een grote werkzekerheid in een voltijdse functie (contractueel)
 • Weddeschaal A1-A3: min. 3107,98 euro en max. 5469,19 euro (bruto per maand)
 • Relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen
 • Een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: glijtijdenregeling, mogelijkheid tot opname kredieturen, extra feestdagen, minstens 32 dagen verlof op jaarbasis,…
 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag
 • Gratis hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een schriftelijk gedeelte (voorlopig voorzien op vrijdag 11 oktober 2019 in de namiddag) op 50 punten
 • Een interview (voorzien in de week van 21 oktober 2019) op 50 punten, deze datum wordt zo snel als mogelijk meegedeeld

Om als geslaagd te worden beschouwd, moet je voor elk gedeelte vijftig procent van de punten behalen en zestig procent op het geheel van het examen.

Solliciteren kan tot en met 24/09/2019.

Locatie

Zaventem

Publicatiedatum

10.09.2019

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close