/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Communicatiedeskundige Europe Direct

Toelichting

 • Een aanstelling als deskundige (niveau B) in contractueel verband (bepaalde duur), met voltijdse prestaties (startbaanovereenkomst: 1 jaar);
 • Standplaats: provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Economie, Europese Internationale Samenwerking (EEIS).

Europe Direct (EDIC), een officieel voorlichtingsnetwerk van de EU, zet zich pro-actief in om burgers in West-Vlaanderen te informeren over de EU beleidsprioriteiten op basis van feitelijke informatie. Zo stelt het burgers in staat om weloverwogen keuzes te maken over de toekomst van de EU door hen volledig te betrekken bij het EU democratisch proces.

Om dit doel te bereiken functioneert EDIC als informatiepunt waar gratis en ook online EU documentatie en een vraag- en antwoorddienst wordt aangeboden alsook als actieplatform voor burgerparticipatie. Zo organiseert EDIC info- en betrokkenheidsacties voor een divers publiek op basis van de regionaal socio-economische context, de lokale infobehoeften én gevoelige onderwerpen.

De functiehouder rapporteert aan het diensthoofd en/of sectieverantwoordelijke.

Functieinhoud

Als communicatiedeskundige EDIC ben je verantwoordelijk voor verschillende taken binnen de toegewezen beleidsmaterie.

o Je ondersteunt de efficiënte en effectieve uitvoering van de strategische doelstellingen van EDIC

o Je draagt bij tot de EC communicatieactiviteiten door burgers rechtstreeks te informeren over de EU op basis van neutrale, nauwkeurige en feitelijk juiste informatie (voorlichting) om op deze manier de interactie met en de betrokkenheid van burgers bij het EU democratisch proces te versterken (participatie)

o Je draagt bij tot de EC communicatieactiviteiten door informatie en officiële EU communicatieproducten ter beschikking te stellen aan de regionale media en multipliers (Influencers, Bloggers, Vloggers) om zo de impact van de werking van EDIC én de verspreiding van EU informatie naar het ruime publiek te verruimen

o Je volgt de lokale perceptie inzake de EU, je detecteert lokaal gevoelige thema’s en vertekende, onjuiste beeldvorming, je signaleert deze aan de EU instellingen, en je alerteert en vormt burgers inzake Fake News

o Je draagt bij tot de EC communicatieactiviteiten door informatie en officieel EU-lesmateriaal ter beschikking te stellen van scholen met focus op secundair en hoger onderwijs, om zo de interactie met en de betrokkenheid van jongeren bij het EU democratisch proces te versterken

o Je verhoogt de impact van EDIC door zijn werking te professionaliseren en zijn duurzame en uitgebreide netwerkomgeving verder te ontwikkelen en te versterken

o Je geeft – in overleg met de collega’s van de sectie en andere partners – vorm aan de offline en online acties

o Je slaat een brug tussen diverse partners die betrokken zijn bij de werking van EDIC en stimuleert zo een efficiënte en doelgerichte samenwerking tussen de verschillende partijen

o Je zorgt voor administratieve/budgettaire opvolging overeenkomstig de richtlijnen binnen het bestuur met daarmee samengaande contractopvolging

Functieprofiel

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een bachelordiploma;

2. Op de uiterste inschrijvingsdatum jonger zijn dan 26 jaar en voor de duur van het contract voldoen aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Wij bieden een geïndexeerd loon volgens barema (loonschaal B1-3, index inbegrepen: 30.721,34 euro tot 41.464,93). Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit.

Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
 • Vakantiegeld
 • 35 jaarlijkse vakantiedagen
 • Eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenspijler
 • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met 17 november 2021 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Selectieprogramma

mondeling gedeelte

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven of een schriftelijke voorbereiding.

Rangschikking

Na de selectie wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt.

De geslaagden zullen volgens deze rangschikking tot de functie toegelaten worden.
Alle kandidaten worden per mail op de hoogte gebracht van hun resultaat.

De uitslag blijft geldig gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal.

Locatie

Provinciehuis Boeverbos

Publicatiedatum

20.10.2021
https://vacatures.pwv.prd.dileoz.online/?jobId=PXMFK026203F3VBQB687V8N7Z-1466

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close