/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Coach organisatieontwikkeling

Stad Diksmuide zoekt

Organisatie

Als coach organisatieontwikkeling geef je leiding aan de deskundige informatiebeheer, een archivaris, 3 medewerkers secretariaat, waarvan één medewerker ook de taken van noodplanning op zich neemt. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte werking van de dienst organisatie.

De coach organisatieontwikkeling maakt deel uit van de afdeling personeel en organisatie en ressorteert rechtstreeks onder de coördinator personeel en organisatie.

Functieinhoud

 • Coördinatie van de beleidsvoorbereiding en -afwerking van dossiers voor de bestuursorganen:

  o Toezien op de naleving van de deadlines door de diensten
  o Informeren en bijstaan van mandatarissen bij hun inzagerecht
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming teneinde een volwaardige ondersteunende dienst te vormen voor de hele organisatie:

  • Organiseren van een transparante dossieropvolging.

  • Coördinatie van dienstoverschrijdende dossiers en projecten

 • Verantwoordelijk voor de organisatiebeheersing van het Stads- en OCMW-bestuur:

  • ​​​​​​​Je analyseert de noden en behoeften om de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie van stad en OCMW Diksmuide te verhogen

 • Uitwerken en instaan voor een efficiënt informatiebeheer en de organisatie van het (digitaal) archief ten bate van de organisatie:

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Begeleiden van de archiefvorming

 • Informatieveiligheid

  • ​​​​​​​Je bent het aanspreekpunt inzake informatieveiligheid

 • Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst

  • ​​​​​​​Inwinnen van informatie (marktverkenning, aftoetsen bij collega besturen,…) en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie

 • Leidinggevende en coördinerende taken

  • ​​​​​​​Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten in de dienst organisatie

 • Coördineren van de interne en externe communicatie

  • Je faciliteert interne communicatie, overleg en samenwerking​​​​​​​

 • Financiën en administratie

  • ​​​​​​​Je zoekt naar subsidiemogelijkheden en volgt projectoproepen op

Functieprofiel

 • Kennisvereisten:
  • Kennis van het decreet lokaal bestuur, de gemeentewet, het bestuursdecreet
  • Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten
  • Kennis hebben van administratief en grondwettelijk recht
  • Kennis van de gangbare informaticasystemen en softwarepakketten (office)
  • Kennis financieel en organisatiemanagement
 • Vaardigheidsvereisten:
  • Strategisch kunnen denken in termen van doel, middelen, timing en evaluatie
  • Over voldoende materiekennis beschikken m.b.t. het vakgebied of in staat zijn die binnen een korte termijn te verwerven
  • Taken nauwgezet en veilig kunnen uitvoeren
 • Attitudevereisten:
  • ​​​​​​​Interesse voor en visie op de werking van een dienst organisatie
  • Stimuleren en motiveren van medewerkers
  • Leergierig zijn om de nieuwe tendensen op te sporen en eigen te maken

Aanbod

- Aanvangsweddeschaal : B4

- Eindweddeschaal : B5

- Brutomaandwedde : Beginwedde = 3.071,64 euro per maand

Eindwedde = 5.003,92 euro per maand

- Hospitalisatieverzekering.

- Maaltijdcheques: 6,5 euro

Fietsvergoeding van 0,22€/km

Collectieve pensioenverzekering: 3%

Uitgebreide en flexibele verlofregeling

Sport@work: elke dinsdag- en vrijdagmiddag

Selectieprocedure

 • Schriftelijke proef: (4 uur) 20/40
  • Kennis van de wetgeving, die tijdens de uitoefening van de beoogde functie aan bod komt.
  • Gevalstudie: De kandidaat wordt confronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen.
 • Niveau- en capaciteitstest: (Staat op 20 punten)
 • Mondelinge proef (30min) 20/40

Om door te gaan naar de volgende proef moet je telkens minstens 50% behalen.
Je bent geslaagd als je zowel in het schriftelijke, het assessment als in het mondeling examen minstens 50% hebt verkregen en in het totaal 60% behaalde.

Locatie

Diksmuide

Publicatiedatum

23.06.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close