/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (B1-B3)

Wil je graag mee vorm geven aan een kwaliteitsvolle dienstverlening? Is het ondersteunen en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid helemaal iets voor jou? En sta je te popelen om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Dan ben jij misschien de gedreven medewerker die wij zoeken.

Toelichting

Wervingsreserve – contractueel verband

Organisatie

Werken bij het lokaal bestuur van Meise betekent werken in een levendige gemeente, waar het heerlijk vertoeven is voor zowel inwoners als bezoekers. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners.

Wij organiseren een vergelijkend aanwervingsexamen voor de functie van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening met het oog op de aanleg van een wervingsreserve. Er wordt een wervingsreserve van één jaar aangelegd voor overeenkomsten van onbepaalde duur voor de functie van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (uitgezonderd vervangingsovereenkomsten).

Functieinhoud

 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van omgevingsvergunningsaanvragen, stedenbouwkundige inlichtingen, ruimtelijke plannen in overeenstemming met de wetgeving, beleidsniveaus en procedures;
 • uitvoeren van een inhoudelijke controle van de ontwerpen op de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften, de best mogelijke ruimtelijke invulling en aansluiting bij de omgeving;
 • overleg plegen met ontwerpers, bouwheren omtrent de van toepassing zijnde juridische richtlijnen en de goede ruimtelijke ordening;
 • bundeling, evalueren en adviseren van bezwaarschriften binnen de procedure van omgevingsvergunningsaanvragen;
 • voorbereiden van beleidsbeslissingen en beslissingen inzake omgevingsvergunningsdossiers, stedenbouwkundige attesten en meldingen.

Functieprofiel

 • bent ten minste houder van een bachelorsdiploma;
 • hebt een goede computerkennis;
 • bent vriendelijk, communicatief en hulpvaardig;
 • hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening;
 • beschikt over een gezonde portie teamspirit, maar kan ook autonoom werken en beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin;
 • gaat georganiseerd en gestructureerd te werk en hebt oog voor orde en netheid;
 • bent flexibel.

Aanbod

 • een plaats op de wervingsreserve voor de functie van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening na het slagen in het aanwervingsexamen;
 • niveau B;
 • salarisschaal: B1-B3;
 • minimum brutoloon voor een voltijdse tewerkstelling: €2.663,62 per maand;
 • maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques, lidmaatschap bij de gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer voor openbaar vervoer en fietsvergoeding, 2e pensioenpijler, opleidingsmogelijkheden, mogelijkheid tot telewerk;
 • Beroepservaring bij een overheid komt onbeperkt in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit. Als de beroepservaring relevant is voor de functie waarin men wordt aangesteld en verworven werd in een vergelijkbare functie wordt ook schaalanciënniteit toegekend.
 • De functie van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening wordt door de aanstellende overheid beschouwd als een knelpuntberoep en houdt in dat beroepservaring in de privésector of als zelfstandige volledig in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.

Selectieprocedure

Info en solliciteren:

Meer info kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op 02 892 20 70 of via personeelsdienst@meise.be

Ben je enthousiast? Solliciteer dan onmiddellijk en uiterlijk op 7 juni 2022 door ons jouw CV, een kopie van jouw diploma en een uittreksel uit het strafregister (maximum 1 maand oud) te bezorgen via één van onderstaande kanalen:

 • door een per post verzonden sollicitatiebrief ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise;
 • door een per mail verzonden sollicitatiebrief via bestuursadministratie@meise.be;
 • door afgifte van een sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Administratief Centrum (Tramlaan 8 te 1861 Meise).

De datum voor het aanwervingsexamen wordt later bekend gemaakt.

Bijlage(n)

Locatie

Meise

Publicatiedatum

12.05.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close