/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beleidsmedewerker Onderwijs

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Economie, Europese Internationale Samenwerking (EEIS).

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen is op zoek naar een voltijdse Beleidsmedewerker Onderwijs.

Organisatie

Binnen het Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen werken we aan een aantal strategische doelstellingen, namelijk het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom, en het versterken van de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Alle provinciale initiatieven naar en/of in samenwerking met het lager en secundair onderwijs en aanbieders op vlak van levenslang leren sluiten bij deze doelstellingen aan.

De cel Onderwijs neemt de beleidsvoorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van initiatieven mbt het provinciaal flankerend onderwijs binnen de vermelde doelstellingen op.

De uitbouw, coördinatie en realisatie van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid doen we steeds samen met andere, interne en externe, partners.

De functiehouder rapporteert aan het diensthoofd en/of sectieverantwoordelijke.

Functieinhoud

o Je staat, samen met de collega’s in voor de beleidsmatige advisering, de invulling, de coördinatie, het nemen van initiatief en de uitvoering van het beleid inzake flankerend onderwijs op vlak van (niet exhaustief):

  • Volwasseneneducatie en Levenslang leren o Geletterdheid
  • Ongekwalificeerde uitstroom
  • Duaal leren
  • STEM
  • Ondersteuning gemeentelijk flankerend onderwijs beleid
  • Onderwijs aan zieke leerlingen – Klasziekaal


o Je gaat actief op zoek naar de noden gelinkt aan flankerend onderwijs en ondersteunt waar nodig

o Je slaat een brug tussen diverse partners die betrokken zijn bij flankerend onderwijs en stimuleert zo een efficiënte en doelgerichte samenwerking tussen de verschillende partijen

o Je coördineert administratieve/budgettaire opvolging overeenkomstig de richtlijnen binnen het bestuur met daarmee samengaande contractopvolging

o Je werkt samen met de collega’s van de cel onderwijs voor het nemen van initiatief en het uitvoeren daarvan binnen het vastgestelde beleid

Functieprofiel

Voor de externe aanwerving:

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een masterdiploma;
2. Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een rijbewijs B

Voor de bevordering:

1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
a. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
b. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
c. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;

2. Op de uiterste inschrijvingsdatum vier jaar niveauanciënniteit tellen in niveau B of C;

3. Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

Wij bieden een geïndexeerd loon volgens barema. Het jaarlijkse salaris van een beleidsmedewerker onderwijs gaat van gaat van 39.579,09 euro tot 61.587,60 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen). Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit.

Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

· Maaltijdcheques (€ 8/dag)

· Vakantiegeld

· 35 jaarlijkse vakantiedagen

· Eindejaarstoelage

· Hospitalisatieverzekering

· Tweede pensioenspijler

· Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer

· Fietsvergoeding

· Uitgebreide opleidingsmogelijkheden

Selectieprocedure

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving en bevordering worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Thuisopdracht............................................................................ 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor de thuisopdracht.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ................................................................. 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL........................................................................................ 48/80

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 20 februari 2022 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd Werving en Selectie – dienst Personeel & HRM (tel. 050 40 34 11, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).


Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx. U vindt daar tevens meer informatie over de extra legale voordelen.

Locatie

Sint-Andries (Brugge)

Publicatiedatum

26.01.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close