/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beleidsmedewerker landbouw

In de praktijk werk je vanuit het Streekhuis Midden West-Vlaanderen, Roeselare, maar je staat nauw in contact met de collega’s van de dienst EEIS die werken vanuit het Provinciehuis Boeverbos, Brugge.

Je rapporteert aan het diensthoofd EEIS of het sectiehoofd van Geïntegreerde Plattelandsontwikkeling. 

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen is op zoek naar een voltijdse Beleidsmedewerker landbouw Regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.

Organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking (EEIS), meer bepaald in de sectie ‘Geïntegreerde Plattelandsontwikkeling’. De dienst situeert zich in het organogram onder het C- team Kenniseconomie en Internationalisering.

Functieinhoud

Basisdoelstelling

o Je neemt deel aan lopende (strategische) projecten m.b.t. diverse beleidsdomeinen in de streek en je volgt deze projecten op met een integrale blik vanuit land- en tuinbouw

o Je gaat op zoek naar en onderhoudt gerichte allianties met diverse andere instanties op verschillende niveaus om zo de optimale omstandigheden te scheppen voor de actoren van de land- en tuinbouw

o Je fungeert als regionaal aanspreekpunt voor vragen omtrent land- en tuinbouw

o Je maakt dossiers op met betrekking tot jouw vakdomein

o Je maakt deel uit van de streekwerking in de regio Midden en Zuid West-Vlaanderen

o Je neemt deel aan overlegfora (bv. Water-land-schap, Mandelverbinding, Trage wegen, Productief landschap Zuid-West-Vlaanderen, Voedselrijk, Leader, …) m.b.t. jouw domein

o Je neemt initiatieven omtrent de communicatie binnen de streekwerking

o Je identificeert, begeleidt en volgt projectdossiers op in het kader van Europese, Vlaamse of andere financiering

Je wordt verder betrokken bij:

o De streekwerking in de beide regio’s, waar samenspraak en samenwerking met andere actoren centraal staan.

o De ondersteuning van diverse facetten van (inter)gemeentelijke dienstverlening en streekontwikkeling.

o Netwerkvorming, de ondersteuning van overlegfora en projectteams.

o Communicatie-initiatieven omtrent streekwerking.

Functieprofiel

1. Op de datum van indiensttreding beschikken over een masterdiploma;

Kandidaten, die tijdens het academiejaar 2021-2022 het laatste jaar van hun masteropleiding volgen, worden eveneens toegelaten. Zij kunnen echter niet eerder in dienst treden dan nadat zij het gevraagde diploma hebben behaald.

2. Op de datum van indiensttreding beschikken over een rijbewijs B.

Aanbod

Wij bieden een geïndexeerd loon volgens barema. Het jaarlijkse salaris van een beleidsmedewerker landbouw gaat van gaat van 40.370,06 euro tot 62.818,40 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen). Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit.

Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

  • maaltijdcheques (€ 8/dag)
  • vakantiegeld
  • 35 jaarlijkse vakantiedagen
  • eindejaarstoelage
  • hospitalisatieverzekering
  • tweede pensioenspijler
  • gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
  • fietsvergoeding
  • uitgebreide opleidingsmodelijkheden
  • thuiswerkvergoeding

Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte.

2. Assessment/psychotechnische proeven (adviserend)

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 20 februari 2022 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Extra informatie

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd werving en selectie (tel. 050 40 34 11, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Locatie

Roeselare

Publicatiedatum

26.03.2022
Solliciteer hier

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close