/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beleidsmedewerker energie

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen. WVI ondersteunt haar vennoten, de steden en gemeenten, bij het uitvoeren van deze enorme uitdaging van de energietransitie.

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2050 elke woning even energiezuinig te hebben als een nieuwbouwwoning. De EPC-databank toont aan dat op dit moment slechts 3,5% van de woningen in Vlaanderen hieraan voldoet. Dit betekent voor West-Vlaanderen dat er nog 700.000 woningen dienen te worden gerenoveerd de komende 30 jaar, of 22.000 woningen elk jaar. WVI werd door Vlaanderen erkend als Energiehuis waarbij we instaan voor de begeleiding van particulieren bij de energetische renovatie van hun woning.

Binnenkort starten we een participatief project op waarbij we de waarde van het dak binnen het klimaatverhaal in de kijker willen zetten. Het gaat hier zowel over het isoleren van daken om het energieverbruik te reduceren, het maximaliseren van het gebruik van zonne-energie, als het vergroenen van daken en het recupereren van regenwater.

Toelichting

Wil je meewerken aan de energietransitie? Wil je instaan voor concrete plannen en acties op lokaal niveau. Dan is deze functie geknipt voor jou!

Organisatie

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, GIS, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Functieinhoud

De plaats van tewerkstelling is Brugge.

Je staat enerzijds in voor de verdere uitbouw van het Energiehuis WVI.

Dit houdt onder meer in:

 • opmaken van meerjarenplannen en rapporteringsdocumenten
 • optimaliseren van de energieloketwerking
 • coachen van een pool van renovatiebegeleiders
 • instaan voor de ontwikkeling van tools en instrumenten om de werking te optimaliseren
 • meewerken aan een kennis- en ervaringsuitwisselingsplatform
 • uitbouw van een netwerk met alle relevante actoren, organiseren van overleg en samenwerking met verschillende actoren

Je staat anderzijds in voor het opzetten en coördineren van projecten ter ondersteuning van de gemeenten bij de energietransitie.

Dit onder meer door:

 • het vertalen van concepten/beleidsvisies in (meer)jarenplannen
 • het opzetten en coördineren van concrete acties/projecten
 • zoeken naar partners en financiering
 • het project in goede banen leiden, bewaken van voortgang, tijdsduur, budget, doelstellingen en kwaliteit
 • het ondersteunen en aansturen van mensen
 • opzetten van communicatie en participatie-initiatieven met diverse actoren (gemeenten, burgers, stakeholders)
 • ontwikkelen van diverse evenementen (home-parties, demonstraties, workshops)
 • projecten kunnen vertalen naar een draaiboek met stappenplan en methodieken
 • op de hoogte te blijven van de evoluties in het vakgebied
 • werkingsverslagen en rapporteringsdocumenten op te maken
 • concepten/beleidsvisies voor aanpak van de uitdagingen te ontwikkelen

Functieprofiel

 • Je hebt een masterdiploma en je hebt aantoonbare kennis in het beleidsdomein energie via opleiding of werkervaring. We leggen hierbij meer klemtoon op ervaring met het projectmatig te werk gaan dan op de technische diepgang.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod

 • Je komt terecht in een boeiende job, in een multidisciplinair team binnen een dynamische werkomgeving.
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je masteropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte…
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, leasewagen, bijkomende verlofdagen, terugbetaling pensioensparen…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en een ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Selectieprocedure

Voorziene timing:

 • Vrijdag 19 t.e.m. zondag 21 februari : technisch-inhoudelijke schriftelijke thuisproef
 • Donderdag 25 februari mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • In de week van 1 maart 2020: assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Dinsdag 9 maart 2020: eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Woensdag 10 maart 2020: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv, uiterlijk op vrijdag 12 februari 2021: personeelsdienst@wvi.be

Locatie

Assebroek

Publicatiedatum

21.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close