">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beleidscoördinatoren directie Ruimte

Als beleidsexpert ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een strategisch innovatief en toekomstproof beleid met betrekking tot een bepaald thema binnen de directie Ruimte. Je bent een cruciale schakel tussen je beleidsdomein en de uitvoering ervan. Je zorgt voor de voorbereiding, opbouw, uitbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid met als doel een geïntegreerd, organisatie breed gedragen beleid dat alle medewerkers en diensten mee ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht.

 

We leggen met deze selectie een wervingsreserve aan voor de latere invulling van de functies van  beleidscoördinator Integraal Ruimtelijk Beleid, beleidscoördinator Klimaat, beleidscoördinator Patrimonium - en Vastgoedbeheer en beleidscoördinator Mobiliteit. Afhankelijk van je eigen voorkeur, achtergrond, kennis en interesse kan je voor één of meerdere van deze functies in aanmerking komen. 

Toelichting

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

Als beleidsexpert kom je terecht in één van de teams van de directie ruimte. In de infobundel lees je meer over de missie en activiteiten van de diverse teams en hun lopende projecten.

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid waarbij je instaat voor de opvolging van A tot Z gaande van de voorbereiding, opbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het beleidsdomein waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Je staat in voor de beleidsplanning en vertaalt de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie in trajecten, projecten en acties voor het ganse team.
 • Je verzamelt en verwerkt proactief informatie om het beleid en de inhoud van beleidsplannen met kennis en data te kunnen ondersteunen en onderbouwen.
 • Je betrekt je collega’s en relevante actoren en partners bij de beleidsontwikkeling en je toetst je voorstellen op regelmatige basis met hen af om zo proactief behoeften te kunnen capteren en het draagvlak voor je beleid te vergroten.
 • Je bereidt beleidsplannen en nota’s voor en licht ze toe in de verschillende overlegorganen.
 • Je bespreekt je beleidsvoorstellen om een visie, een plan van aanpak en bijhorende tools voor te kunnen leggen.
 • Je bouwt een systeem van monitoring op zodat de relevante indicatoren op kwaliteitsvolle wijze worden opgevolgd. Je vergelijkt deze monitoringresultaten met het vooropgestelde beleid om voorstellen te kunnen doen naar bijsturing of wijziging om de beleidsintenties te realiseren.
 • Je onderhoudt formele en informele contacten met de collega’s en externe partners die het beleid uitvoeren om zo (neven)effecten, opportuniteiten, of structurele knelpunten in de uitvoering te identificeren en bij te sturen.
 • Je wisselt kennis en ervaring uit m.b.t. je beleidsthema en vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt.
 • Je ondersteunt de communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid. Je staat in voor informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking tussen de verschillende directies, teams en de leidinggevenden, alsook met andere interne en externe (subsidie)partners. Je organiseert hiervoor leertrajecten, overleg, infosessies, workshops…
 • Je neemt constructief deel aan interne vergaderingen en zorgt voor een optimale kennisdeling met de collega’s en leidinggevende. Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening.
 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling, je gaat proactief te werk in het op peil houden en verbeteren van je expertise. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de nieuwste evoluties en trends binnen je beleidsgebied met als doel een innovatief, vooruitstrevend toekomstproof beleid.

Functieprofiel

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en waarden.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A (bij voorkeur in een relevante richting). Ervaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van het beleid rond ruimtelijke planning, mobiliteit, klimaat en/of vastgoed is een grote meerwaarde.
 • Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar wél minstens één jaar relevante beroepservaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van het beleid rond ruimtelijke planning, mobiliteit, klimaat en/of vastgoed. Daarnaast slaag je voor een online niveau- en capaciteitstest.

Aanbod

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende projecten bij en voor Stad Kortrijk.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

Selectieprocedure

Screening CV

 • Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma (of diploma dat toegang geeft tot niveau A) worden uitgenodigd voor een door ons aangeleverde online niveau- en capaciteitstest. Deze test scoort op leervermogen, analytische denkvermogen en inzicht.
 • Timing: Woensdag 11 oktober 2023 – per mail.

Deel 1: Speedinterview

 • Tijdens een kort gesprek van 15 minuten via Microsoft Teams bevragen we je motivatie en jobinzicht. Waarom wens je de rol van beleidsexpert bij Kortrijk op te nemen? Wat zijn je verwachtingen bij de jobinhoud? Heb je een voorkeur voor bepaalde beleidsdomeinen?
 • Hoewel dit een kort gesprek is, is dit selectieonderdeel eliminerend. Dit betekent dat we enkel verder gaan naar de gecombineerde proef met kandidaten die de jury kunnen overtuigen op gebied van motivatie tijdens deze eerste kennismaking en van wie de verwachtingen enigszins aansluiten bij de functie van Beleidsexpert bij de directie Ruimte.
 • Van de geslaagde kandidaten, stromen enkel de 10 kandidaten met de beste score door naar de gecombineerde proef.

Timing: Vrijdag 20 oktober 2023 (onder voorbehoud) - via Microsoft Teams.

Deel 2: gecombineerde proef

 • Nu we overtuigd zijn van je motivatie voor de functie van beleidsexpert en er ook een match is op gebied van verwachtingen bij de jobinvulling, nodigen we je graag uit voor de gecombineerde proef.
 • Voorafgaand aan het jurygesprek, krijg je de tijd om een werkgerelateerde case uit te werken. Met deze case willen we polsen op welke basis je terugvalt om de functie van beleidsexpert bij Stad Kortrijk op te nemen. Je krijgt de case vooraf per mail bezorgd zodat je hem thuis verder kan uitwerken. Alle concrete afspraken zullen opgenomen zijn in deze case.
 • Tijdens het jurygesprek nadien wordt je uitgewerkte case besproken en word je eveneens bevraagd rond je ervaring, persoonlijkheid, competenties en je interesses.
 • Kandidaten die minstens 60/100 behalen slagen voor de selectieprocedure van Beleidsexpert Ruimte.
 • Timing: Vrijdag 27 oktober 2023 (onder voorbehoud) – Personeelsdienst: Budastraat 27, 8500 Kortrijk

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. We nemen contact op met de kandidaten op de wervingsreserves wanneer er een concrete vacature is voor Beleidsmedewerker in één van volgende domeinen: Mobiliteit, Vastgoed, Klimaat, Integraal Ruimtelijk Beleid. Een aantal van deze vacatures zullen al in het najaar van 2023 gelanceerd worden.

Matchgesprek

Ben je opgenomen op de wervingsreserve en is er een nieuw jobaanbod? Dan word je uitgenodigd voor een matchgesprek. De bedoeling is om tijdens het gesprek de leidinggevende de kans te geven met jou kennis te maken om zo een goede match te zoeken voor het team. Daarnaast geven we graag meer informatie over de inhoud, het takenpakket… en is er natuurlijk ook ruimte voor al jouw vragen.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

12.09.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close