">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beleidscoördinator Patrimonium- en Vastgoedbeleid

Als beleidsexpert Patrimonium- en Vastgoedbeleid ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een strategisch innovatief en toekomstproof beleid met betrekking tot het patrimonium en vastgoed van groep Kortrijk. Je bent een cruciale schakel tussen je beleidsdomein en de uitvoering ervan. Je zorgt voor de voorbereiding, opbouw, uitbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid met als doel een geïntegreerd, organisatie breed gedragen beleid dat alle medewerkers en diensten mee ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht. Je bouwt blijvend je kennis op met betrekking tot jouw beleidsdomein en weet hierin ook een netwerk op te bouwen

Toelichting

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

Je kan terecht in team Gebouwenbeheer. Het patrimonium van Kortrijk bestaat uit een 450-tal gebouwen en is heel gevarieerd in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, woonzorgcentra, woningen, flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. Als organisatie streven we naar een duurzaam en kostenefficiënt gebouwenportfolio dat in balans is en we wensen de juiste keuzes te maken inzake het afstoten, uitbreiden of renoveren van gebouwen. We ambiëren om een klantgerichte en toekomstgerichte patrimoniumbeleidsvisie vorm te geven als basis voor het ontwerpen en beheren van onze gebouwen en voor het huisvesten van diverse diensten en gebruikers. We bereiden samen met onze partners de investeringen in bouwprojecten voor en realiseren die op een kwaliteitsvolle en professionele manier.

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je geeft de vastgoedstrategie van de stad verder vorm en verankert die duurzaam in de stadsorganisatie. Je ontwikkelt een integrale en duurzame visie op de volledige vastgoedportefeuille van de stad en het OCMW Kortrijk en op de participaties in ander vastgoed en voert die efficiënt en systematisch uit. Je bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen van het vastgoedbeleid van de stad.
 • Je coördineert alle vastgoedtransacties, het vastgoedbeheer en de afstemming ervan met het bredere stedelijk beleid. Je doet dit voor alle gronden en panden van de stad Kortrijk, het OCMW Kortrijk en voor de participaties van de beide actoren in vastgoed van derden.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van het subteam vastgoedbeheer, de projectleiders en de collega’s van het team Juridische Zaken. Je adviseert de ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en projectleiders over de vastgoedaspecten van hun projecten en processen. Je adviseert het stadsbestuur en je collega’s over stadsvernieuwingsprojecten en andere ontwikkelingen met een vastgoedcomponent.
 • Je houdt het overzicht van alle projecten, zowel de facilitaire als de ontwikkelingen van de stad, het OCMW en van derden waarin de stad participeert.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en voor alle vastgoedontwikkelingen waar de stad een actieve rol in speelt of kan spelen. Je bent de liaison naar de private en semi-private investeerders en potentiële afnemers van vastgoed. Je beschikt over een uitgebreid netwerk en je benut dat optimaal voor je functie. Je bouwt allianties uit met alle relevante spelers binnen en buiten de stadsorganisatie. Je werkt een actief acquisitiebeleid uit.

Functieprofiel

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en waarden.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A (bij voorkeur in een relevante richting). Ervaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van patrimonium- en vastgoedbeleid is een grote meerwaarde.
 • Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar wél minstens één jaar relevante beroepservaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van patrimonium- en vastgoedbeleid is een grote meerwaarde. Daarnaast slaag je voor een online niveau- en capaciteitstest.

Aanbod

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende projecten bij en voor Stad Kortrijk.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

Selectieprocedure

Screening CV

 • Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma (of diploma dat toegang geeft tot niveau A) worden uitgenodigd voor een door ons aangeleverde online niveau- en capaciteitstest. Deze test scoort op leervermogen, analytische denkvermogen en inzicht.
 • Timing: Woensdag 11 oktober 2023 – per mail.

Deel 1: Speedinterview

 • Tijdens een kort gesprek van 15 minuten via Microsoft Teams bevragen we je motivatie en jobinzicht. Waarom wens je de rol van beleidsexpert bij Kortrijk op te nemen? Wat zijn je verwachtingen bij de jobinhoud? Heb je een voorkeur voor bepaalde beleidsdomeinen?
 • Hoewel dit een kort gesprek is, is dit selectieonderdeel eliminerend. Dit betekent dat we enkel verder gaan naar de gecombineerde proef met kandidaten die de jury kunnen overtuigen op gebied van motivatie tijdens deze eerste kennismaking en van wie de verwachtingen enigszins aansluiten bij de functie van Beleidsexpert bij de directie Ruimte.
 • Van de geslaagde kandidaten, stromen enkel de 10 kandidaten met de beste score door naar de gecombineerde proef.
 • Timing: Vrijdag 20 oktober 2023 (onder voorbehoud) - via Microsoft Teams.

Deel 2: gecombineerde proef

 • Nu we overtuigd zijn van je motivatie voor de functie van beleidsexpert en er ook een match is op gebied van verwachtingen bij de jobinvulling, nodigen we je graag uit voor de gecombineerde proef.
 • Voorafgaand aan het jurygesprek, krijg je de tijd om een werkgerelateerde case uit te werken. Met deze case willen we polsen op welke basis je terugvalt om de functie van beleidsexpert bij Stad Kortrijk op te nemen. Je krijgt de case vooraf per mail bezorgd zodat je hem thuis verder kan uitwerken. Alle concrete afspraken zullen opgenomen zijn in deze case.
 • Tijdens het jurygesprek nadien wordt je uitgewerkte case besproken en word je eveneens bevraagd rond je ervaring, persoonlijkheid, competenties en je interesses.
 • Kandidaten die minstens 60/100 behalen slagen voor de selectieprocedure van Beleidsexpert Ruimte.
 • Timing: Vrijdag 27 oktober 2023 (onder voorbehoud) – Personeelsdienst: Budastraat 27, 8500 Kortrijk

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. We nemen contact op met de kandidaten op de wervingsreserves wanneer er een concrete vacature is voor Beleidsmedewerker in één van volgende domeinen: Mobiliteit, Vastgoed, Klimaat, Integraal Ruimtelijk Beleid. Een aantal van deze vacatures zullen al in het najaar van 2023 gelanceerd worden.

Matchgesprek

Ben je opgenomen op de wervingsreserve en is er een nieuw jobaanbod? Dan word je uitgenodigd voor een matchgesprek. De bedoeling is om tijdens het gesprek de leidinggevende de kans te geven met jou kennis te laten maken om zo een goede match te zoeken voor het team. Daarnaast geven we graag meer informatie over de inhoud, het takenpakket… en is er natuurlijk ook ruimte voor al jouw vragen.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

12.09.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close