/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Beleidscoördinator (M/V/X)

Nieuw

Functieinhoud

Als beleidscoördinator ben je verantwoordelijk voor de strategische beleidsplanning en de kwaliteitszorg in de organisatie, inclusief het op punt stellen van het systeem van organisatiebeheersing. Je fungeert als rechterhand van de algemeen directeur, als back-up van de algemeen directeur als sectorbeheerder Bestuur en organisatie, en ondersteunt de algemeen directeur bij het uitvoeren van allerhande beleidsvoorbereidende taken en het coördineren van de administratie. Tijdens diens afwezigheid treedt hij/zij op als vervanger indien de adjunct-algemeendirecteur ook afwezig is. Het betreft een vervangingscontract van l jaar met uitzicht op een vaste tewerkstelling.

Functieprofiel

 • Je beschikt minstens over een masterdiploma (bij voorkeur functiegericht)
 • Je hebt minstens 2 jaar beroepservaring in een beleidsondersteunende functie in de overheidssector
 • Kennis van een lokaal bestuur is een pluspunt
 • Je beschikt over burgerlijke en politieke rechten

Jobgerelateerde competenties

 • Professionele informatie en reglementering bijhouden
 • De eigen organisatie vertegenwoordigen bij representatieve organisaties (adviesorganen, sociale partners, ...)
 • De werking van de organisatie organiseren
 • Informatie over de economische en sociale resultaten communiceren en uitwisselen tijdens overlegraden binnen de onderneming
 • Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, ...)
 • De resultaten van de werking, de evoluties, de belangen communiceren aan interne of externe partners
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
 • Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Commerciële acties leiden (prospectie van nieuwe markten, onderhandeling van contracten, ...)
 • Strategische doelstellingen van een organisatie bepalen en toepassen

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Samenwerken als hecht team
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn

Aanbod

 • Vervangingscontract (met uitzicht op een vaste tewerkstelling)
 • Voltijdse tewerkstelling aan 37,50u/week.
 • Verloning volgens loonschaal Ala-A3a (geïndexeerd bruto maandloon min. 3.170 euro en max. 5.578,45 euro )
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • fietsvergoeding
 • vergoeding openbaar vervoer
 • hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • glijdende werkuren
 • gunstige verlofregeling (30 dagen per jaar)
 • diverse sociale voordelen

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 0l oktober 2020 tot 30 september 2021
 • voltijds
 • 0l oktober 2020
 • Dagwerk

Vergoeding

min. 3170 - max. 5578 euro bruto per maand

Selectieprocedure

De kandidaten worden uitgenodigd voor de selectieproeven in de eerste week van september 2020. De proeven zullen
bestaan uit een schriftelijke (competentieproef + gevalstudie) en mondelinge proef.

Een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en
organisatorische werking van de dienst of afdeling die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De
kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de
functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.


Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de
dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis
m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.


De kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef (min. 50%) worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. Er zal een wervingsreserve worden opgemaakt (duurtijd 2 jaar).

Waar en hoe solliciteren?

 • Solliciteren met CV en kopie van je diploma
 • Motivatiebrief toevoegen
 • Sollicitatíes tot en met 23 augustus 2020
 • Via e-mail: personeel@haacht.be

 • Per brief

Contact:

HAACHT GEMEENTEBESTUUR

Mevr. Elly Van Uffel

WESPELAARSESTEENWEG 85, 3150 HAACHT

Bijlage(n)

Locatie

Haacht

Publicatiedatum

24.07.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close