/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Algemeen Directeur

We zoeken een Algemeen Directeur om Maldegem mee uit te bouwen tot een toekomstgerichte, waarden gedreven organisatie (200-tal medewerkers). 

Organisatie

Maldegem is een organisatie in volle evolutie. We zoeken een warm en inspirerend leider die een werkomgeving uitbouwt waarin medewerkers tot volle ontplooiing kunnen komen en het beste van zichzelf kunnen en willen geven ten dienste van de Maldegemnaar.

Ga je graag de uitdaging aan om een organisatie in verandering te leiden en te begeleiden? Ben je een empathisch leidinggevende die een groep mensen tot een team kan vormen om samen resultaten te halen? Dan zal je je helemaal terugvinden in het profiel waar we naar op zoek zijn.

Functieinhoud

Als het hoofd van het personeel van de gemeente zal de Algemeen Directeur, samen met het managementteam instaan voor de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur en de uitvoering van het beleid. De algemeen directeur is eveneens de verbindingsfiguur tussen de organisatie en de politieke beleidsorganen en zorgt voor een dynamische politiek-ambtelijke samenwerking.

Verantwoordelijkheden

 • Het faciliteren en organiseren van de samenwerking met de bestuursorganen met het oog op een vlotte en effectieve besluitvorming:

 • De coördinatie, het management en de leiding van de organisatie met het oog op een kwalitatieve werking van de organisatie:

 • De strategische en financiële beleidsvoering met het oog op een goede beleidsvoorbereiding, - uitvoering- en evaluatie.

 • Het uitbouwen van een competentie- en talentgericht personeelsbeleid met het oog op het aanwerven en aan boord houden van de juiste mensen die de kans krijgen om verder te groeien binnen de organisatie en zo bijdragen tot een optimale organisatie:

 • Het extern vertegenwoordigen en verdedigen van de werking en de belangen van het lokaal bestuur Maldegem en het uitbouwen van een netwerk met het oog op het onderhouden van goede contacten en het opvolgen van relevante maatschappelijke en bestuurlijke evoluties en ontwikkelingen:

 • Een open interne communicatie naar alle medewerkers en het bestuur

 • De verdere digitalisering van het lokaal bestuur met het oog op een betere klantgerichtheid (met aandacht voor de diversiteit van onze klanten), een meer efficiënte interne werking (onderling afgestemde back-office) en data-gedreven beleidsvoering.

 • Meer info is terug te vinden in de infobundel.

Functieprofiel

Om in aanmerking te komen voor de functie, moet je minstens aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (aan te tonen aan de hand van een uittreksel van het strafregister dat niet ouder is dan drie maanden);
 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk;
 • Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot een functie op niveau A (d.w.z. ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs);
 • Je beschikt over vier jaar relevante beroepservaring beschikken, meer specifiek vier jaar hiërarchische leidinggevende ervaring op managementniveau in een functie met beleidsverantwoordelijkheid.
 • Volgens artikel 589 §3 komen ook kandidaten in aanmerking die voormalige titularis zijn van het ambt van secretaris.

Aanbod

 • Een voltijdse statutaire benoeming.
 • Verloning volgens de decretale graad van Algemeen Directeur.
 • Maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding (€0.25/km), aanvullend pensioen, terugbetaling openbaar vervoer, laptop en smartphone.
 • 32 vakantiedagen
 • Eindejaarspremie
 • Overname anciënniteit. Onbeperkt uit de openbare sector & relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige
 • Gratis aansluiting bij GSD-V (https://www.gsd-v.be/)
 • Hospitalisatieverzekering
 • De kans om mee te bouwen aan een organisatie met grote maatschappelijke meerwaarde

Selectieprocedure

Heb je interesse?

Schrijf je in tot en met uiterlijk 6 november 2022 op https://www.searchselection.com/nl/jobs/9528 met een recent CV, een motivatiebrief waarin de ervaringsvereiste uitvoerig wordt toegelicht en de nodige bewijsstukken:

 • Kopie van vereiste diploma (zie voorwaarden);
 • Bewijs goed gedrag en zeden (niet ouder dan 3 maanden).

Enkel indien deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je uitgenodigd worden voor de selectieprocedure.

Heb je vragen?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Myra Vandekerckhove van Search & Selection via m.vandekerckhove@searchselection.com.

Locatie

Maldegem

Publicatiedatum

26.10.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close