gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Algemeen directeur cultuur, jeugd en sport

Nieuw

Zet jij mee je schouders onder Brussel? Wil jij het VGC-beleid rond cultuur, jeugd en sport mee uitstippelen en uitvoeren? Stel je dan kandidaat voor 13 december 2021.

 

De functie in het kort

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal- cultureel werk, bibliotheekwerk, gemeenschapscentra, jeugdwerk en sport.

Je leidt en coördineert de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Je bent het gezicht en het aanspreekpunt van de administratie, intern en extern. Je zetelt in het managementcomité en je draagt de missie en de visie van de VGC mee uit. Je hebt een duidelijke visie over hoe je een meerwaarde kunt betekenen voor de VGC in de grootstedelijke Brusselse context.

Toelichting

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is op zoek naar een algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport voor onmiddellijke indiensttreding. Het gaat om een mandaatfunctie van zes jaar, meermaals hernieuwbaar.

Organisatie

Een eigen rol in Brussel

De VGC is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en telt ruim 1.200 mede- werkers. We richten ons tot de Nederlandstalige Brusselaars en tot iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen. De VGC wil de kwaliteit van het leven in de stad verbeteren.

We zijn een flexibele en betrouwbare overheid met heldere waarden en klemtonen. Met een heel eigen rol en opdracht ook. We houden de vinger aan de pols en we spelen in op een stad die, samen met haar inwoners, voortdurend verandert. Met het meerjarenplan 2021- 2025 willen we antwoorden bieden op de Brusselse uitdagingen van vandaag en morgen. Participatie, samenwerking, duurzaamheid, diversiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden.

De VGC zoekt een algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport voor onmiddellijke indiensttreding. Het gaat om een mandaatfunctie van zes jaar, meermaals hernieuwbaar.

Functieinhoud

Wat doe je?

1. Generieke opdrachten

Als mandaathouder ben je het gezicht en aanspreekpunt van de administratie van de VGC voor de verschillende stakeholders, zowel intern als extern.
Als lid van het managementcomité, gecoördineerd door de leidend ambtenaar, bestuur je mee de organisatie en draag je de missie en visie van de VGC uit.
Als algemeen directeur leid en coördineer je de algemene directie bij het realiseren van vooropgestelde doelstellingen en de uitvoering van het beleid.
Je hebt een duidelijke visie over hoe je vanuit je specifieke domein een meerwaarde kan betekenen voor de VGC als dynamische overheidsorganisatie binnen de grootstedelijke context van Brussel. De beleidsdoelstellingen van het College vormen hierbij het uitgangspunt. Je volgt maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen op de voet, met bijzondere aandacht voor innovaties en diversiteit. Met respect voor de regels en de procedures die gelden in een overheidscontext ga je creatief en flexibel om met complexe vraagstukken. Je hebt voeling met Brussel.

2. Specifieke opdrachten

Als algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport ben je verantwoordelijk voor de
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie rond deze beleidsthema’s.
Hiervoor neem je de volgende specifieke opdrachten op:

  • Vorm geven aan de missie, visie en strategische keuzes in de werking van de algemene directie;
  • Coördineren van de werkzaamheden en processen inzake beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en -evaluatie: uitvoeren en evalueren van het strategisch meerjarenplan van de VGC;
  • Motiveren, aansturen en ondersteunen van je team;
  • Budgetopmaak en -beheer en opvolging;
  • Stimuleren van de interne samenhang, zowel tussen de verschillende deelwerkingen van de algemene directie als met de andere organisatieonderdelen;
  • Coördineren van de planning en organisatie vanuit de algemene directie met het oog op een performante dienstverlening aan interne en externe klanten, en het initiëren van veranderingsprocessen om de dienstverlening bij te sturen waar nodig;
  • Vertegenwoordigen van de VGC bij en onderhouden van contacten met externe partners, om een goede informatiedoorstroming te verzekeren en op de hoogte te blijven van de noden van de Brusselaars en van de actoren op het terrein;
  • Opvolgen van de evoluties rond de beleidsthema’s;
  • Opvolgen van de (wijzigingen in) beleidskaders en van de regelgeving in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport.

Functieprofiel

Wat verwachten we van jou?

Je hebt minstens 3 jaar leidinggevende ervaring, ver- worven in de voorbije 10 jaar, of je hebt 8 jaar nuttige professionele ervaring.

Je bent uitgesproken Brussel-minded. Je bent vertrouwd met overheidsmanagement en overheidsfinanciën en met de drie inhoudelijke beleidsdomeinen van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Je neemt initiatief, je bent innovatief en je werkt klantgericht. Je stelt je dienstbaar op, je bent integer en betrokken.

Je kunt plannen en organiseren, en je weet je mede- werkers te inspireren, aan te sturen, te motiveren. Je engageert je om samen met andere VGC-diensten, partners in het werkveld en andere overheden te werken aan een beter Brussel. Want Brussel maken we samen.

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?

Alle info vind je op www.vgc.be/vacatures.

Selectieprocedure

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Solliciteren kan door het kandidaatstellingsformulier volledig en correct in te vullen en te mailen naar leidend.ambtenaar@vgc.be ten laatste op zondag 12 december 2021.
Je moet verplicht gebruik maken van het kandidaatstellingsformulier. Een andere wijze leidt tot uitsluiting. Discretie verzekerd.

Nog vragen over deze vacature?

Heb je nog specifieke vragen over de selectieprocedure of over de jobinhoud? Contacteer Laura Geerts: laura.geerts@vgc.be02 563 03 05 of 0499 58 86 79.

Brussel maken we samen

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Bijlage(n)

Locatie

Brussel

Publicatiedatum

03.12.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close