/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Algemeen directeur

Nieuw

Toelichting (weddeschaal, duur opdracht, etc)

Voltijds - Statutair - Wervingsreserve 2 jaar

Organisatie

Als algemeen directeur rapporteer je aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en vervul je de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Over de organisatiebeheersing rapporteer je jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau.

Gemeente Hove
De gemeente Hove is een groene en rustige gemeente van ruim 8000 inwoners. De gemeente kijkt terug op een rijke geschiedenis. Tegelijk kijkt Hove resoluut vooruit en is de gemeente in volle ontwikkeling. Hove kan gerust als bruisend omschreven worden. Vandaag is de gemeente Hove op zoek naar een (m/v/x): Algemeen Directeur Voltijds – Statutair –Wervingsreserve 2 jaar.

Functieinhoud

Verantwoordelijkheid:
Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het OCMW. Je staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Je leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

In deze rol creëer je als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

Functieprofiel

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld;
 • Minimum 4 jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op managementniveau bezitten;
 • Belgische nationaliteit bezitten;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • Slagen in de selectieprocedure.

Functie-eisen:
Professionele kennis en kunde (in volgorde van afnemende belangrijkheid) van:

 • Peoplemanagementtechnieken
 • Organisatie-, project- en veranderingsmanagement
 • Sectorkennis (lokale besturen)
 • Basiskennis boekhouding en financiën
 • Publiek recht en administratief recht (Decreet Lokaal Bestuur, wetgeving op de overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur…)

Aanbod

Aanbod:
 • Je wordt de drijvende kracht in een bestuur met bescheiden omvang, zodat je inbreng des te meer waarde heeft.
 • Als algemeen directeur sta je niet enkel dicht bij de medewerkers, maar ook dicht bij de burgers.
 • Je maakt deel uit van een bruisend team dat klaar is voor een volgende stap.
 • Een vlakke organisatie met een persoonlijke aanpak.
 • Gratis hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule – 1-persoonskamer)
 • Maaltijdcheques 7 EUR.
 • Terugbetaling kosten voor zowel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer als dienstopdrachten met eigen wagen, fiets en openbaar vervoer.
 • Gunstige vakantieregeling (regeling publiek sector - 35 dagen).
 • Bruto startloon van € 6.650,37 bij vijf jaar relevante ervaring, € 8.255,18 bij 15 jaar relevante ervaring.
 • Diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorlegging van de nodige bewijsstukken).

Selectieprocedure

Selectieprocedure:

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte en een assessment.
Het schriftelijk gedeelte van de selectieprocedure zal doorgaan in week 41. Het mondelinge gedeelte in week 43. Het assessment zal doorgaan begin november 2019.

Interesse? Reageer dan uiterlijk 30 september 2019 en bezorg Monitor HR Consulting jouw CV, motivatiebrief én diploma.

Vragen over de vacature?

Gitte Segers
Sourcing & Recruitment Consultant
+32 499 75 45 56

gitte@monitor.be

Locatie

Hove

Publicatiedatum

02.09.2019

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close