/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Afdelingshoofd groen en natuur (m/v)

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar.

Toelichting

contractueel – onbepaalde duur - voltijds - A1a-A3a

Functieinhoud

 • Als afdelingshoofd Groen en Natuur kom je terecht in een enthousiast multidisciplinair team ondersteund door een projecteam. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt aan een klantgerichte dienstverlening. Op basis van duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.
 • Je staat in voor het volledige beheer, de aansturing en ontwerp van het groenpatrimonium binnen de gemeente. Tevens stuur je inhoudelijk de afdeling onderhoud en aanleg van openbaar groen aan die instaat voor het beheer van het openbaar groen samen met het beheer en afspraken met de sociale werkplaats. Alle andere werken gekoppeld aan het groenpatrimonium zoals de coördinatie en aansturing van het beheer van laanbomen, begraafplaatsen, wegenprojecten, baangrachten enz. stuur je aan.
 • De gemeente ontwerpt de eigen projecten, je coördineert de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen je werkveld en zorgt voor opvolging van deze werken. Je kan een kwalitatief ontwerp opleveren en dit zowel ontwerpmatig als technisch.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en het nauwgezet opvolgen van een meerjarenbegroting.
 • De uitgebreide functiebeschrijving vind je online terug.

Functieprofiel

Door een goede planning en organisatie kan je structuur brengen en prioriteiten stellen. Je gaat probleemoplossend te werk en je kan snel inspelen op verandering. Je neemt eenduidige beslissingen en werkt vooral resultaatsgericht. Zowel zelfstandig werken als in team is geen probleem. Je toont de nodige inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol en klantgericht te werk te gaan.

Voorwaarden

 • Kandidaten moeten kunnen denken op master-niveau, aan te tonen door een master-diploma of via een capaciteitstest tijdens het assessment.
 • Technische kennis verworven in het vakgebied van tuin- en landschapsarchitectuur.
 • Minstens drie jaar leidinggevende ervaring hebben.

Competentieprofiel

 • Prestatiemotivatie: Levert inspanningen om de prestaties en resultaten continu te verbeteren.
 • Zelfontplooiing: Neemt eigen ontwikkeling en loopbaan in handen.
 • Samenwerken: Bevordert de samenwerking in de groep en pakt conflicten aan.
 • Overtuigingskracht: Geeft relevante en doorslaggevende argumenten om de standpunten en ideeën te ondersteunen
 • Netwerken: Maakt actief en doelgericht gebruik van netwerking binnen en buiten de organisatie.
 • Schriftelijke communicatie: Hanteert een aangepast taalgebruik en een aangepaste stijl om informatie vlot toegankelijk te maken.
 • Probleemanalyse: Maakt een heldere analyse van complexe problemen of situaties met vele onderlinge afhankelijkheden.
 • Innovatie: Zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden, past bestaande methodes aan.
 • Initiatief: Reageert pro-actief. Anticipeert op gebeurtenissen of problemen, verbetert processen en procedures.
 • Klantgerichtheid: Werkt aan de langetermijnrelatie. Anticipeert op de onderliggende en eventueel toekomstige wensen
 • Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en houdt rekening met alle (formele en informele) invloeden en structuren binnen een organisatie.
 • Plannen en organiseren: Plant en organiseert taken, opdrachten, oplossingen, projecten op lange termijn die concrete repercussies hebben voor anderen en die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden.
 • Coachen en ontwikkelen: Voorziet hoe anderen zich ontwikkelen en anticipeert hierop.

Aanbod

Salaris en bijkomende voordelen
Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag alle beroepsrelevante anciënniteit inbrengen (privé diensten = max. 10 jaar). Concreet heb je met drie jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.489,25 euro en met 10 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 4.250,94 euro.

Daarnaast bieden wij je als bestuur:

 • Een boeiende job met een goede work-life balance
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,24€/km
 • Maaltijdcheques van 7,5€ per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fruit op het werk

Selectieprocedure

Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? Heb je sterke technische talenten?

Ontdek dan alle profielvereisten, planning en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 16 mei 2021. Bezorg ons online je CV, een kopie van je diploma, een recent uittreksel uit het strafregister en een motivatiebrief waarin je duidelijk aantoont waarom je voor deze functie kiest. Tijdens een eerste cv screening zal hiermee rekening gehouden worden.

Meer info
Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be

Bijlage(n)

Locatie

Brasschaat

Publicatiedatum

05.05.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close