/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adviseur organisatiebeheer

Organisatie

De voorbije jaren wijzigde het organogram van het lokaal bestuur Diksmuide grondig. De organisatie werd onderverdeeld in vier clusters: mens, ruimte, ondersteuning en financiën. We investeerden in heel wat specifieke profielen om onze organisatie te versterken. In dezelfde lijn van investeringen zijn we op zoek naar een coach organisatieontwikkeling die enerzijds een leidinggevende functie heeft over de dienst Organisatie en anderzijds overkoepelend voor het stadsbestuur werkt om onze organisatie efficiënter te laten werken. Om dit overkoepelend zicht te houden krijg jij je werkplek in de nieuw ingerichte zolder van het recent gerestaureerde stadhuis op de Grote Markt.

Functieinhoud

- Je hebt de leiding over de dienst Organisatie van het lokaal bestuur Diksmuide. Deze dienst bestaat uit archivaris Chris en An, Rosita en Marijke als medewerkers secretariaat waarvan Rosita ook de taken van noodplanning op zich neemt.

- Je motiveert en ondersteunt je medewerkers om hun talenten optimaal te ontplooien.

- Op geregelde tijdstippen organiseer je functionerings- en evaluatiegesprekken.

- De medewerkers secretariaat verwerken alle binnenkomende dossiers van de diensten voor de OCMW- en gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, vast bureau en de besluiten van de burgemeester. Je ziet erop toe dat dit vlot en correct verloopt.

- Je beheert het register voor openbaarheid van bestuur en behandelt de binnenkomende aanvragen tot het inkijken van documenten.

- Je onderhoudt het netwerk met intergemeentelijke en bovenlokale actoren.

- Je geeft beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch advies aan de algemeen directeur.

Functieprofiel

- Niemand kent de wetgeving beter dan jij. Je verdiept je graag in moeilijke dossiers en helpt de collega’s van het bestuur wanneer zij vragen hebben.

- Je verliest je niet in details en houdt een helikopterzicht over de hele organisatie. Op die manier bekijk je welke noden de organisatie heeft en doe je suggesties voor verbetering.

- Klachtenbehandeling behoort ook tot jouw taken. Je coördineert en volgt de klachten en de meldingenbehandeling door de betrokken diensten op en rapporteert achteraf aan de bevoegde beleidsorganen.

- Je voelt je het beste wanneer er duidelijkheid is. Je helpt de diensten graag bij het in kaart brengen van hun werkwijze in procedures en het verbeteren van de dienstverlening, denk maar aan de opstart van een mid-officesysteem.

- Je hebt een trekkende rol in het digitaliseren van het archief, de automatisering van procedures en de registratie van in- en uitgaande briefwisseling, … Je doet dit samen met de deskundige Informatiebeheer, de dienst IT en de archivaris.

- We vinden het belangrijk om kritisch te blijven voor onszelf. Hiervoor organiseren we geregeld audits. Jij bereidt deze audits voor, begeleidt de auditoren en rapporteert aan het intern auditcomité.

- Je maakt jaarlijks een rapportage voor het college van burgemeester en schepenen, de OCMW- en de gemeenteraad rond de werking van de organisatie.

- Je neemt samen met de diensten acties om hinderpalen te beheersen die het bereiken van onze doelstellingen zouden kunnen belemmeren.

Aanbod

- Aanvangsweddeschaal: B4

- Eindweddeschaal: B5

- Brutomaandwedde: Beginwedde = 3.071,64 euro per maand

Eindwedde = 5.003,92 euro per maand

- Hospitalisatieverzekering

- Maaltijdcheques: 6,5 euro

- Fietsvergoeding van € 0,25/km

- Collectieve pensioenverzekering: 3%

- Uitgebreide en flexibele verlofregeling

- Sport@work: elke dinsdag- en vrijdagmiddag

Selectieprocedure

1. Schriftelijke Proef. (4 uur) 20/40

a. Kennis van de wetgeving, die tijdens de uitoefening van de beoogde functie aan bod komt.

b. Gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen.

2. Niveau- en capaciteitstest: (staat op 20 punten)

Deze functiegerichte competentie-, niveau- en capaciteitstesten onderzoeken of je in staat bent te functioneren op het niveau waarin de functie van deskundige facility, gebouwen en patrimonium zich situeert. Je moet zowel voor de niveau- of capaciteitstesten als voor de functiegerichte competentietests slagen.

3. Mondelinge Proef. (+/- 30minuten) 20/40

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van de motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om door te gaan naar de volgende proef moet je telkens minstens 50% behalen.

Je bent geslaagd als je zowel in het schriftelijke, het assessment als in het mondeling examen minstens 50% hebt verkregen en in het totaal 60% behaalde.

Locatie

Diksmuide

Publicatiedatum

28.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close