/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adviseur HR

Nieuw

Toelichting

A1a-A3a, voltijds, contractueel

Organisatie

De personeelsdienst van het lokaal bestuur Zaventem staat in voor het personeelsbeheer van de 500 medewerkers. Vanuit haar rol als administratieve expert, zorgt de personeelsdienst ervoor dat alle administratieve processen m.b.t. personeelsaangelegenheden vlekkeloos verlopen. Daarnaast waakt de personeelsdienst erover dat het beleid en de processen op vlak van instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden maximaal afgestemd is op het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Momenteel zijn wij op zoek naar een HR adviseur die mee instaat voor de uitwerking en implementatie van een doelgericht en modern personeelsbeleid.

Functieinhoud

Je kennis in zowel het sociaal juridische domein als in HR analytics maken dat we over de nodige expertise en inzichten beschikken om ons beleid te optimaliseren. Uiteraard sta je hier niet alleen voor en werk je nauw samen met het afdelingshoofd personeel. In functie van de noden binnen de dienst, kan je eveneens ingeschakeld worden in de operationele taken binnen zowel in-, door- als uitstroom.

In het dagelijks werk ziet je takenpakket er als volgt uit:

 • Je draagt bij aan de opmaak van belangrijke HR-instrumenten zoals personeelsbehoeftenplan, organogram, arbeidsreglement, rechtspositieregeling en formatie.
 • Je verleent advies aan het bestuur inzake personeelsbeleid.
 • Je ondersteunt bij de opmaak van de personeelsbegroting.
 • Je staat in voor de sociaal juridische adviesverlening aan bestuur en medewerkers.
 • Je ondersteunt het afdelingshoofd in de ontwikkeling van een visie op personeelsbeleid die je helpt vertalen naar en implementeren op de werkvloer.
 • Je staat in voor de noodzakelijke analyses om het personeelsbeleid te optimaliseren.
 • Je staat je collega’s, van zowel hard als soft HR, bij met raad, advies en het opnemen van taken gelinkt aan in-, door- en uitstroom.

Functieprofiel

Verwacht:

 • Beschikken over een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld diploma. Indien je over een bachelordiploma beschikt en slaagt voor een capaciteitstest, kom je eveneens in aanmerking.
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Slagen voor de selectieprocedure, deze bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet je voor elk gedeelte vijftig procent van de punten behalen en zestig procent op het geheel van het examen.

Wat verwachten wij verder van jou?

 • Je hebt bij voorkeur al enkele jaren relevante ervaring opgebouwd. Al kom je als gemotiveerde starter met uitgesproken interesse in zowel het sociaal juridische als HR-domein ook zeker in aanmerking voor deze rol.
 • Een projectmatige aanpak ligt jou.
 • Als je je cijfermatig goed uit de slag weet te slaan, is dat een pluspunt.
 • Je kan proactief meedenken om het personeelsbeleid te optimaliseren.
 • Je komt met nieuwe ideeën en bent in staat alternatieven aan te brengen wanneer je op weerstand stoot.
 • Je bent flexibel in denken en handelen.
 • Je bent een teamspeler, betrouwbaar en integer.
 • Je bent resultaatsgericht en wil kwalitatief werk af te leveren.
 • Je bent analytisch ingesteld en kan makkelijk verbanden leggen in complexe situaties.
 • Je bent klantgericht en speelt proactief in op hun noden en vragen steeds met respect voor de bestaande regels en afspraken.
 • Je hebt een grondige kennis van de gangbare softwaretoepassingen (Outlook, Word, Excel, het maken van presentaties,…).

Aanbod

 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd, geldig voor twee jaar.
 • Weddeschaal A1a-A3a: min. 3.431,36 euro en max. 6.038,25 euro bruto/maand. Voor een loonsimulatie verwijzen we graag naar de accurate berekeningstool van de provincie Antwerpen, die met dezelfde weddeschalen werken.
 • Relevante ervaring (ook uit de privé) kan meegenomen worden.
 • Een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: glijtijdenregeling, extra feestdagen, minstens 32 dagen verlof op jaarbasis (pro rata aan je werkregime),…
 • Mogelijkheid tot 2 dagen per week thuiswerk (bij een voltijdse tewerkstelling).
 • Een thuiswerkvergoeding van 20€ per maand vanaf 1 dag thuiswerk.
 • Maaltijdcheques van € 8 per volledig gewerkte dag (7u30).
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding en/of 100% terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Lokale handelaarsbonnen en ecocheques twv 200 euro/jaar (pro rata aan je werkregime).
 • 2de pensioenpijler.

Selectieprocedure

Bij meer dan 20 kandidaturen zal er een preselectie plaatvinden op basis van het cv (relevante werkervaring) en de motivatiebrief. Besteed zeker de nodige aandacht aan het toelichten van jouw motivatie bij het indienen van je kandidatuur.

Indien je kandidatuur weerhouden wordt, zal je van ons op dinsdag 6 september per mail een schriftelijke opdracht ontvangen die je ten laatste op vrijdag 9 september dient in te leveren.

De sollicitatiegesprekken zullen plaats hebben op 19 of 21 september in de Raadzaal van het OCMW, Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem. Het exacte uur zal je later worden meegedeeld.

Deze data zijn nog even onder voorbehoud, maar hou ze alvast vrij!

Interesse?
Solliciteer online en bezorg uiterlijk op 30 augustus 2022 jouw cv en motivatiebrief via de link www.zaventem.be/adviseur-hr

Locatie

Zaventem

Publicatiedatum

05.08.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close