/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Administratief medewerker Technische Teams (C1-C3)

De administratief medewerker staat in de eerste plaats in voor de administratieve ondersteuning van de teams Gebouwen & ICT en Wegen. In het kader van efficiëntiewinst worden gelijkaardige taken voor de andere technische teams opgenomen (Groen, Magazijn). De administratief medewerker draagt op een flexibele manier bij aan het behalen van de doelstellingen van de teams.

De Administratief Medewerker Technische Teams werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach Wegen.

Toelichting

Het Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald de gemeente Wetteren, is op zoek naar een Adminstratief Medewerker Technische Teams.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Team Gebouwen & ICT staat in voor gebouwen, meubilair en ICT-materiaal. De expertise van dit team is zeer ruim: van schilderwerken over elektriciteit tot software. Alle technische kennis van de eigen werkomgeving is hier gebundeld. Dit team zorgt voor al wat fysiek nodig is om te kunnen werken. In het team zijn enkele technische ‘vlinders’. Deze springen flexibel bij in andere technische teams, naargelang de noodzaak zich voordoet.

Team Wegen is verantwoordelijk voor alles wat wegenis(dossiers) betreft. Het team staat in voor alle aanleg, instandhouding en onderhoud van voetpaden, trage wegen, pleinen en straten in het openbaar domein van Wetteren. Naast het zelf uitvoeren van werken worden ook de werken uitbesteed aan aannemers. Het team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de werken. Ook projecten van nutsmaatschappijen en hogere overheden in ons openbaar domein worden opgevolgd en begeleid door het team. Het team zoekt daarin de goede afstemming en samenwerking met de betrokken partijen. Het team wegen adviseert ook op bouwaanvragen en omgevingsvergunningen.

De Medewerker Technische Teams werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach Wegen.

Functieinhoud

- De medewerker Technische Teams neemt allerhande administratieve taken op zich, naargelang de noodzaak. Dit omvat onder andere:

· Meldingen/opdrachten/defecten opvolgen en beantwoorden

· Bestelbonnen opmaken (o.a. nutsmaatschappijen, onderhoudsfirma, …)

· Bestellingen en offertevragen opvolgen, waar mogelijk in 3P

· Nazicht en opvolging facturen en meetstaten volgens bestelbon of offerte

· Aanmaken en opvolgen punten voor de bestuursorganen

· Toegangsbeheer opvolgen

· Inventaris gebouwen opvolgen

· Subsidiedossiers samenstellen en opvolgen

· Attesten en keuringen inventariseren in overleg met preventie

· Opzoekingen in archief

- Dankzij jouw professionele aanpak van de administratieve taken, kunnen de collega’s uit de teams zich zoveel mogelijk focussen op hun eigen expertise. Je ondersteunt de werking van het team in het algemeen en rapporteert hieromtrent regelmatig aan de teamcoach. Je houdt de doelstellingen uit de meerjarenplanning steeds voor ogen. Je evalueert en stuurt je eigen werk continu bij, binnen een constructieve sfeer.

- Je neemt zelf ook de verantwoordelijkheid over een aantal (verbeterings-)projecten en zoekt op een creatieve manier naar oplossingen. Je pikt op wat leeft in het team, en speelt in op kansen en veranderingen.

Je werkt in de eerste plaats in functie van de teams Gebouwen & ICT en Wegen. Wanneer efficiënter kan gewerkt worden indien jij gelijkaardige taken kan bundelen van bij de andere technische teams (Magazijn, Groen) onderzoek je samen met de teamcoach en de collega’s of het aangewezen is dat jij ook deze taken opneemt. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen.

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

· Samenwerken:

In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.

· Professionaliteit:

We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.

· Enthousiasme:

We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.

· Klantgerichtheid:

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

Functieprofiel

o Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving

o Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor bepaalde duur van 2 jaar
 • Een bruto maandloon tussen € 2005,17 (C1 trap 0) en € 3669,98 (C3 trap 27)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 8 kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit:

 • een mondeling examen midden januari 2022

Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 60% behalen op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Solliciteer online voor deze vacature, ten laatste op zondag 9 januari 2021.

Vul de gevraagde gegevens in en voeg de verplichte documenten toe.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Locatie

Lokaal Bestuur Wetteren

Publicatiedatum

02.01.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close