gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Administratief medewerker Andere Nationaliteiten

Als administratief medewerker andere nationaliteiten sta je in voor een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening bij het team burgerzaken. Na het doorlopen van een grondige opleiding, help je klanten met een andere nationaliteit van A-Z. Je voert alle front- en backofficetaken zelfstandig uit, Je informeert en begeleidt hen in hun verblijfsdossier en ondersteunt hen bij hun administratieve vragen.

 

Toelichting

Als administratief medewerker andere nationaliteiten sta je in voor een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening bij het team burgerzaken. Na het doorlopen van een grondige opleiding, help je klanten met een andere nationaliteit van A-Z. Je voert alle front- en backofficetaken zelfstandig uit, Je informeert en begeleidt hen in hun verblijfsdossier en ondersteunt hen bij hun administratieve vragen.

Heb jij interesse in vreemdelingenwetgeving, ben je klantgericht en administratief sterk? Kies dan voluit voor een job bij team Burgerzaken!

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

 • Je verzorgt een vlotte kwaliteitsvolle klantenbediening m.b.t. alle vragen omtrent vreemdelingenadministratie. Ongeacht de complexiteit van het dossier, behandel je alle klanten correct, vriendelijk en met respect.
 • Je vervult een sleutelrol in de opvolging en behartiging van het administratieve dossier van je klanten.
 • Je volgt relevante wetgeving rond vreemdelingen op zodat je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en een optimale dienstverlening kan garanderen. Nieuwigheden maak je je eigen en je past mee de processen aan.
 • Je geeft bijstand aan je collega’s m.b.t. alle dossiers vreemdelingen. Je overlegt over de aanpak van dossiers en ondersteunt elkaar bij de verwerking. Je anticipeert op problemen en formuleert verbetervoorstellen aan de teamverantwoordelijke.
 • Je geeft deskundige info aan vreemdelingen. Je zorgt samen met de klant naar de meest aangewezen oplossing tot het regelen van zijn verblijfssituatie (uiteraard altijd binnen de wettelijke bepalingen).
 • Je maakt afspraken en vervolgafspraken voor de opvolging van de dossiers van je klanten.

Functieprofiel

Om te kunnen deelnemen heb je minstens een getuigschrift hoger secundair onderwijs nodig.

Ook belangrijk voor deze functie:

 • Je bent bereid om je de specifieke wetgeving van de dienst eigen te maken. (Hou rekening met een inwerkingstraject van 1 jaar).
 • Je kan goed overweg met Microsoft Office toepassingen (Word, Excel, Outlook) en kan je door jouw goede algemene digitale vaardigheden vlot inwerken in specifieke software van de dienst.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur op C-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Selectieprocedure

Tijdens de selectieprocedure meten we volgende competenties: klantgerichtheid, communiceren, samenwerken, kwaliteitsvol werken, resultaatsgerichtheid, plannen en organiseren, empathisch handelen en wendbaarheid.

DEEL 1: ONLINE TESTEN (DIGITAAL)

Via drie computertesten die je van thuis uit kan vervolledigen, meten we aan de hand van meerkeuzevragen jouw logisch redeneervermogen en administratieve vaardigheden (vb. rekenvragen, begrijpend lezen, spelling en zinsbouw, abstract redeneren, vragen met betrekking tot digitale kennis…). Deze ronde is eliminerend, je moet minstens voor twee testen slagen om door te stromen naar het tweede deel.

Timing: Op 15 december 2021 ontvang je per mail een uitnodiging met een link naar de online testen. Alle testen moeten voor 19 december 2021 om 23u59 afgewerkt zijn. Hou er rekening mee dat deze testen in totaal minstens anderhalf uur in beslag nemen.

DEEL 2: DIGITAAL SPEEDINTERVIEW

Indien er meer dan 7 kandidaten slagen voor deel 1, worden digitale speedinterviews georganiseerd waarbij je via Microsoft Teams kort (max. 15 minuten) wordt bevraagd rond het inzicht in de job, de kennis, ervaring, persoonlijkheid en motivatie. Indien (minder dan) 7 kandidaten toegelaten worden tot de selectieprocedure wordt onmiddellijk overgegaan naar deel 3 en worden de digitale speedinterviews overgeslagen. Deze ronde is eliminerend. Enkel de 7 geslaagde kandidaten met de hoogste scores gaan door naar deel 3 van de selectieprocedure.

Timing: onder voorbehoud op 21 en/of 22 december 2021, na afspraak.

DEEL 3: CASE + INTERVIEW MET DE JURY

Voor de gecombineerde proef ontvang je op 22 december 2021 in de namiddag een voorbereidende werkgerelateerde opdracht die je dient terug te sturen voor 23u59 op 31 december 2021. Tijdens het daaropvolgend competentiegericht interview wordt de case besproken en bevraagd, alsook de toetsing van de competentievereisten, inzicht in de job, kennis, ervaring, persoonlijkheid en motivatie. Er wordt afgetoetst of er een potentiële match is met de job, het team en de organisatie. Ter voorbereiding van het interview ontvang je ook een korte online persoonlijkheidstest.

Deze ronde is eliminerend. Het minimum resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure, en bijgevolg opgenomen te worden in de wervingsreserve, is 60/100.

Timing: het interview vindt onder voorbehoud plaats op 11 januari 2022, na afspraak.

WERVINGSRESERVE (OF BEVORDERINGSRESERVE)

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. . Hieruit worden minstens twee kandidaten aangesteld, maar deze wervingsreserve wordt ook gebruikt om snel te kunnen inspelen op een eventuele bijkomende nood aan personele inzet in de toekomst. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

30.11.2021
https://www.kortrijk.be/administratief-medewerker-andere-nationaliteiten-c1-c3

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close