/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adjunct-directeur Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk

Organisatie

Selectieprocedure voor de aanstelling van 1 voltijds selectieambt van adjunct-directeur (m/v) ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.

Functieinhoud

Plaats in de organisatie

Je bent adjunct-directeur van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI). Het PTI bestaat uit een campus Techniek & Design (Graaf Karel de Goedelaan 7 te Kortrijk) en een campus Wetenschap & Groen (Condédreef 10 te Kortrijk).

Je rapporteert aan de directeur.


Basisdoelstelling

Je geeft als adjunct-directeur mee vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs:

o Je ondersteunt de directeur in het functioneel beheer en de coördinatie van de school

o Je staat in voor dagelijks management van één van beide campussen

o Je geeft als adjunct-directeur mee vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs in afstemming met diverse betrokkenen (leerlingen/ouders/leerkrachten), gelinkt aan het pedagogisch project van de school

Functieprofiel

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens over een educatieve bachelor of een bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid en minstens 3 jaar relevante beroepservaring.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Uitgebreide informatie over de aanstellingsvoorwaarden vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/solliciteren.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Je komt terecht in een dynamische omgeving waar er ruimte is voor innovatie.

De adjunct-directeur wordt naargelang het behaalde diploma en/of bekwaamheidsbewijs verloond in loonschaal 301, 413 of 540. Bovenop het salaris worden je ook aantrekkelijke extralegale voorwaarden aangeboden. Uitgebreide informatie over de extralegale voordelen vindt je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salaris

Selectieprocedure

A. Thuisopdracht.............................................. (vereist minimum 24/40)

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten
opgesomd in de functiebeschrijving. De thuisopdracht wordt u op maandag 8 juni 2020 toegestuurd via e-mail. Ten laatste op vrijdag 12 juni 2020 (12u) dient u de resultaten van de thuisopdracht in te dienen door deze via mail te sturen naar vacatures@west-vlaanderen.be .

Tot het assessment en het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor de thuisopdracht.

B. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste competenties, vaardigheden en attitudes.

C. Mondeling gedeelte...................................... (vereist minimum 24/40)

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Na afloop van alle selectiegedeelten wordt er een schriftelijk verslag van de rangschikking van de kandidaten opgemaakt.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking worden toegelaten.

De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van een jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. De reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.

Locatie

Provinciaal Technisch Instituut - Kortrijk

Publicatiedatum

17.05.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close