/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adjunct-adviseur sectiehoofd erfgoedprojecten

Adjunct-adviseur sectiehoofd erfgoedprojecten 

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen - dienst Erfgoed

Functieinhoud

Je wordt als sectiehoofd erfgoedprojecten tewerkgesteld binnen de dienst Erfgoed in het provinciehuis Boeverbos. Je neemt er de operationele leiding over de sectie projectbureau en neemt de rol op als budgetbeheerder voor de volledige dienst Erfgoed. Je rapporteert aan het diensthoofd.

Basisdoelstelling

o Je draagt bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de dienst erfgoed

o Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw en de aansturing van de sectie projectbureau. Deze sectie werkt op projectbasis rond een brede waaier aan erfgoedgerelateerde thema’s (tijdelijke projecten, samenwerking met interne en externe partners, al dan niet met externe financiering)

o Je staat in voor het dagelijkse budgetbeheer binnen de dienst Erfgoed

o Je vertegenwoordigt de dienst Erfgoed in overleg met partners en verwante sectoren

o Je draagt bij tot de opmaak van beleidsdoelstellingen erfgoed en de realisatie hiervan

Functieprofiel

Voor de externe aanwerving:

1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een generiek masterdiploma, aangevuld met 3 jaar ervaring;

2. Beschikken over een rijbewijs B.

Vaktechnische competenties:

o Goede kennis van het onroerend erfgoed decreet

o Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein

o Kennis van relevante wetgeving ter zake, ruimtelijke ordening en andere inhoudelijke kennisdomeinen

o Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie

o Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

o Vertrouwdheid met de erfgoedsector, de onderzoeksinstellingen, de sector ruimte en omgeving

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 13 december 2020 in de link die vermeld staat bij de vacature.

Selectieprogramma

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Thuisopdracht ....................................................................... 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn de thuisopdracht.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL........................................................................................ 48/80

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

18.11.2020
https://vacatures.pwv.prd.dileoz.online/

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close