/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adjunct-adviseur Projectcoördinator Windenergie

Organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Milieu, Natuur en Water maar fungeert vooral als schakelpunt tussen je eigen dienst en de diensten Ruimtelijke Planning en Vergunningen omtrent het onderwerp Windenergie. De dienst MiNaWa staat in voor uitvoering en opvolging van het Provinciaal Klimaatplan waarbij jouw projecten aansluiting vinden.

Je rapporteert aan het diensthoofd van Minawa.

Functieinhoud

o Je bent verantwoordelijk voor het opstarten van een participatief proefproject in de Brugse regio

o Je speelt een rol bij de planning en uitvoering van inspraakprocessen

o Je voert behoefteberekeningen en werkt targets uit en onderbouwt deze, in samenspraak met de ‘trekker klimaat’ van de Provincie

o Je ontwikkelt een provinciale visie omtrent Windenergie en stuurt bestaande ideeën bij om zo een houvast te kunnen bieden aan andere diensten

o Je versterkt de interbestuurlijke samenwerking omtrent windenergie en verzekert de structurele inbreng van kennisinstituten

o Je bouwt een eigen expertise omtrent windenergie (in een latere fase omtrent hernieuwbare energie in het algemeen) op en brengt deze in de werkgroep ruimtelijke economie in als ook bij de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

o Je levert advies aan de Omgevingsvergunningscommissie omtrent specifieke vergunningsaanvragen

Meer informatie over de functiebeschrijving en het selectieprogramma vind je terug op de website van de Provincie West-Vlaanderen.

Functieprofiel

Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een generiek masterdiploma.

Kandidaten, die tijdens het academiejaar 2019-2020 het laatste jaar van bovenvermelde studie volgen, worden eveneens toegelaten. Zij kunnen echter niet eerder in dienst treden dan nadat zij het gevraagde diploma hebben behaald.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

Algemene Preselectie

Indien er op de uiterste inschrijvingsdatum meer dan 20 geldige kandidaatstellingen zijn zal er een preselectie plaatsvinden.
Deze preselectie bestaat uit een schriftelijke proef die de geschiktheid van de kandidaten test op de competenties nodig om de functie in te vullen.
Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte dient de kandidaat 50% te behalen en zich te rangschikken bij de eerste 20 geslaagden voor de preselectie voor deze functie.
De resultaten van de preselectie tellen niet mee voor de eindrangschikking.

1. Schriftelijk gedeelte ....................................................................... 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ........................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL................................................................................................ 48/80

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

29.06.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close