gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Adjunct-adviseur duurzaam bouwen Acasus

o    Je adviseert particulieren bij hun bouw- en renovatieproject en antwoordt op vragen rond duurzaam wonen, bouwen en renoveren

o    Je adviseert en ondersteunt lokale besturen en andere organisaties bij het ontwikkelen, aanbesteden en realiseren van bouw- en renovatieprojecten aan de hand van methodologie zoals de GRO

o    Je adviseert en ondersteunt lokale besturen en de eigen organisatie met betrekking tot het luik duurzaamheid en verduurzaming van het eigen patrimonium, het opstellen van een strategisch vastgoedplan en het onderzoeken, aanbesteden en evalueren m.b.t. OEPC-contracting

Organisatie

Je wordt tewerkgesteld in het bezoekerscentrum Acasus te Veurne, dat zowel een demo- netwerk-, en infopunt wil zijn als een opleidingscentrum rond duurzaam bouwen. Daarnaast fungeert het als starterscentrum voor beginnende (bouw-)ondernemingen in het kader van het project ‘Actie voor Starters’ van POM West-Vlaanderen.

Acasus heeft de ambitie HET aanspreekpunt voor Duurzaam Wonen, Bouwen en Renoveren in de provincie West-Vlaanderen te worden. ‘Onafhankelijk, deskundig en professioneel’ zijn hierbij sleutelbegrippen. Onze rol is in de eerste plaats, naast sensibiliseren, informeren en adviseren, het inspireren van alle betrokken partijen in een bouwproces: van de private of publieke bouwheer, over architect en fabrikant, tot aannemer en installateur.

Acasus is onderdeel van de Sectie Gemeentelijke Ondersteuning en Duurzaamheid die behoort tot de dienst Minawa.

Je rapporteert aan de Centrumleider Acasus. Het team bestaat verder uit een deskundige communicatie/educatie en onthaalmedewerker.

Functieinhoud

Vaktechnische competenties

o Brede algemene kennis rond duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie, milieuhygiëne, etc.

o Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein

o Kennis van regelgeving, premies en andere stimuli met betrekking tot bouwen, renoveren en wonen

o Kennis over bouwkundige principes van diverse bouwmethodes en dimensionering van gebouwen en technische installaties

o Kennis over technische eigenschappen van bouwmaterialen en werking van technische installaties

o Kennis over evaluatie en certificatie van bouwmaterialen en technische installaties

o Kennis over GRO en andere instrumenten met betrekking tot het evalueren van de duurzaamheid bij bouw- en renovatieprojecten

o Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie

o Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

Extra informatie

o Frequente verplaatsingen in dienstverband

o Sporadische beschikbaarheid in het weekend

o Afstemming met collega’s in functie van permanente dienstverlening

Functieprofiel

Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over:

- Een generiek masterdiploma met 3 jaar relevante ervaring OF een specifiek masterdiploma ingenieurswetenschappen, (landschaps-)architectuur, bouwkunde;

- Een rijbewijs B.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte………………………........................................ 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder ‘Profiel’ van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden de kandidaten toegelaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.

2. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte .................................................................. 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL.......................................................................................... 48/80

Locatie

Veurne

Publicatiedatum

25.09.2021
https://emea3.recruitmentplatform.com/apply-app/pages/application-form?jobId=PQ1FK026203F3VBQB687V8N54-966&step=DIRECT

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close