Agressie tegenover medewerkers

Door: Bron: Agentschap Binnenlands Bstuur, 20 12 2022 30-1-2023

Categorie├źn
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Ambtenaren en politieke ambtsdragers krijgen meer en meer  te maken krijgen met agressie en geweld. Bij overheden waaronder gemeenten en provincies staat het onderwerp dan ook meer en meer op te agenda.

Agressie tegenover medewerkers van een lokaal of provinciaal bestuur  heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden.

Een agressieprotocol kan een houvast zijn voor een lokaal of provinciaal bestuur in een crisissituatie. Het maakt het engagement van een lokaal of provinciaal bestuur duidelijk naar haar personeelsleden en burgers toe. In een dergelijk protocol kunnen onder andere volgende drie pijlers opgenomen worden:

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur  stelt een handleiding ter beschikking van lokale en provinciale besturen om een agressieprotocol op te stellen. Daarnaast vind je verschillende agressieprotocollen en extra materiaal van lokale besturen als inspiratiebron.

Lees verder: Handleiding agressieprotocol.