Aandachtspunten voor rekrutering & selectie Vlaamse Overheid

Door: Bron: Audit Vlaanderen 26-12-2019

Categorie├źn
:
Overheid - werkgever ,

Audit Vlaanderen is in deze thema-audit nagegaan in welke mate de entiteiten van de Vlaamse overheid over de nodige beheersmaatregelen beschikken om:

Per audit werd een deelrapport opgemaakt met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies rond in- en uitstroom binnen de Vlaamse administratie vindt u in het globaal rapport.

 

De thema-audit toont aan dat de meeste geauditeerde entiteiten erin slagen om op een kwaliteitsvolle en objectieve manier voldoende gekwalificeerd personeel aan te werven en te laten doorstromen. Bij elke entiteit leeft de ambitie om de juiste mensen op de juiste plaats aan te werven. Een aantal entiteiten werkt echter niet volledig conform de regels en procedures.

Bij uitstroom van medewerkers sluiten alle entiteiten het administratief beheer correct af.

De belangrijkste overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen zijn verder: