Jaarcongres HRM in de Overheid - 28 maart 2024

Door: Mensenwerken 17-1-2024

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

 

Donderdag 28 maart 2024 – ICC Gent

Tijdens de 13e editie van HRM in de Overheid bent u in één dag op de hoogte over de huidige verandering van arbeidsmarkt, HR-beleid, cultuur en de toekomst van werk in de Federale overheid, Vlaamse overheid en lokale en provinciale besturen.

 

HR als gids naar een duurzame workforce in de overheid

De agenda van HR-verantwoordelijken verandert razendsnel. We hebben de afgelopen jaren moeten anticiperen op snel veranderende arbeidsverhoudingen en de daarbij horende uitdagingen. Grote systeemschokken hebben laten zien dat het anders inrichten van werk binnen de overheid mogelijk is. Urgente uitdagingen zoals de nijpende krapte op de arbeidsmarkt, de veranderende behoefte van medewerkers en de fundamenteel andere kijk op werk van generatie Z bepalen het HR-landschap binnen de overheid. De behoefte aan een duurzame workforce is groter dan ooit. Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal voor de organisatie terwijl die menselijke factor juist schaarser wordt. Hoe zorg je voor een wendbare en futureproof overheidsorganisatie waarin de medewerker centraal staat? Hoe opereer je binnen de gestelde kaders van een modern HR beleid zonder andere overheidsorganisaties te beconcurreren? Hoe blijf en word je een aantrekkelijke werkgever voor zowel bestaande als nieuwe medewerkers uit alle generaties? En last but not least: Wat vraagt dit van de competenties van HR professionals?

 

In dialoog over:

• Duurzaam HR-beleid, talentmanagement en scholing/ ontwikkeling

• Strategische Personeelsplanning- en beleid

• Organisatieontwikkeling en cultuurverandering

• Verdergaande digitalisering

• Samenwerken over de grenzen van de organisatie heen

• Verbindend leiderschap

• ……

 

Inspirerende keynote visies

Farida Barki, Presentator en moderator

Piet Van Schuylenbergh, Gevolmachtigd onderhandelaar, Werkgeversfederatie VVSG

Vincent Van Malderen, Algemeen directeur, Poolstok

Prof. Dr. Nicky Dries, Hoogleraar Organisatiegedrag aan de KU Leuven en aan BI Norwegian Business School

Erwin Van Waeleghem, Eerste Commissaris/ Opleider Nationale Politie Academie, Federale Politie

 

Praktijkcases en workshops door o.a.: Hudson, Acerta, Ascento, Agilitas, Poolstok, Cipal Schaubroeck, IDEWE, Mondea, Berenschot, Cevi, AG Health Partner, Goodhabitz, VLAIO, Stad Gent, Universiteit Gent, Lokaal bestuur Dendermonde, Walk Your Walk, Provincie Oost-Vlaanderen, Lokaal bestuur Lennink, IOK Afvalbeheer & dienstverlening, Fluvius

 

U kunt zich hier registreren voor het congres.