Toeleiding werkzoekenden naar sociale economie - ICF-screenings

Door: Bron: Parlementaire vraag, 12 08 2022 23-8-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

 

De toeleiding van werkzoekenden naar de sociale economie gebeurt aan de hand van de zogenaamde ICF-indicering (International Classification of Functioning, Disability and Health) die wordt verricht door VDAB. Onder het aantal indiceringen verstaan we het onderzoek van de VDAB-bemiddelaar of de indiceringsconsulent in functie van het toekennen van een indicatie van persoon met een arbeidshandicap (PmAH) en/of persoon met multipele problemen (Pmp).

Na onderzoek door de ICF-gecertificeerde consulent beoordeelt een expert Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (TOM) het dossier. De TOM- expert beoordeelt het ICF verslag, de eindconclusie en het voorstel van advies van de gecertificeerde indiceringsconsulenten, rekening houdend met de indicatie Pmp- criteria, de kwaliteitscriteria van de ingevulde ICF en de specifieke indiceringsvereisten voor CMW of LDE. Nadat de indiceringsprocedure succesvol is doorlopen, zal de TOM- expert het WOP startpakket registreren in Mijn Loopbaan (VDAB). Dit WOP Pakket is onderverdeeld in ‘begeleidingspremie’ en ‘loonpremie’.

Het  aantal ICF screeningen die door 2021 door VDAB werden uitgevoerd bedroeg 10 417. 

 

Bron: Parlementaire vragen, 12 08 2022