Lerarentekort moet hoger op de politieke agenda.

Door: Bron: diverse media 30-8-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Bij het begin van het nieuwe schooljaar staat het lerarentekort meer dan ooit in de actualiteit. Eén week voor de start van het nieuwe schooljaar waren  in vier op de tien basisscholen nog niet alle vacatures ingevuld. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) bij 181 basisscholen. Leerlingen zullen ook dit jaar soms geen les krijgen omdat er geen leraars beschikbaar zijn. Het is symptomatisch voor de staat waarin het onderwijs zich bevindt. Sommigen spreken over ‘een noodtoestand’.

Ondertussen regent het losse ideeën en tijdelijke oplossingen. Meer en meer stemmen vinden dat er vanuit de Vlaamse overheid en minster van onderwijs weinig uit de bus komt.

Het geduld geraakt zowel bij de koepels, directies, als bij de leerkrachten zelf stilaan op.

 

Schooldirecties  trekken aan de alarmbel

Directies uit de verschillende scholenkoepels zien  verschillende oorzaken voor het lerarentekort. Zo kiezen jongeren amper nog voor het beroep van onderwijzer en zijn heel wat leraren basisonderwijs ouder dan vijftig waardoor veel van hen met pensioen gaan of zullen gaan. Heel wat leerkrachten werken bovendien deeltijds, waardoor heel wat mensen vervangen moeten worden, en jonge leerkrachten geven er soms snel de brui aan.

 

Onderwijs: een uitdaging voor de Vlaamse regering

Het huidige onderwijsmodel heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt, vinden de topmannen van het katholiek onderwijs en het GO!. In hun eerste dubbelinterview spreken ze zich uit over de vicieuze cirkel waar het onderwijs zich in bevindt en het gebrek aan politieke moed.

De vraag is of de crisis nu voldoende is, om structureel wat de toen aan het statuut en de rol van de leerkracht. Want één ding mag duidelijk zijn: de traagheid waarmee hervormingen in het onderwijs hun weg vinden en het sterk verouderd personeelsbeleid is geen modern onderwjissysteem waardig.  

Het onderwijs gaat alvast weer een moeilijk schooljaar tegemoet. 

 

 

Bron: ‘Onbegrijpelijk dat lerarentekort niet hoger op politieke agenda staat’   De Standaard - 29 08 2022

Bron: Directeurs basisonderwijs presenteren 10 voorstellen tegen lerarentekort in open brief aan minister Weyts - Knack - 25 08 2022

Bron: ‘Waarom heb je ministers van Onderwijs als ze er niet alles aan doen om kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren?’ - Knack - 30 08 2022

Bron: ACOD Onderwijs is “beledigingen en absurde ideeën” beu en lanceert petitie - Het Nieuwsblad - 24 08 2022