Dagelijks inzicht in sociale spanningen en emoties in de samenleving

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid  Nederland is er interesse in een tool waarmee dagelijks gevoelens van onbehagen en onveiligheid van burgers bijgehouden kan worden. 

Een experimentele tool maakt het mogelijk om snel een actuele indicatie te krijgen van de veranderingen in sociale spanning en emoties in de samenleving. 
Deze indicator is gebaseerd op het percentage berichten in openbaar beschikbare (sociale) media dat woorden bevat die te maken hebben met sociale spanning, onrust en justitie- en veiligheidsonderwerpen.

Dit dashboard geeft dagelijks een indicatie van de sociale spanning en emoties in de samenleving.

Door de toevoeging van indicatoren voor vijf belangrijke emoties (angst, woede, blijheid, verdriet en walging) is in het dashboard ook te zien welke emoties toe- en afnemen op dagen van verhoogde sociale spanning. De sentimentindicator laat daarnaast veranderingen in het sentiment (positief, neutraal of negatief) over de tijd zien.

Voor uitgebreidere informatie over de ontwikkeling van dit dashboard, zie www.cbs.nl/innovatie .