Vlaamse ambtenaren krijgen eco-, sport- en cultuurcheques

Door: Bron: Vlaamse Regering 2-12-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022 wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het organisatiebesluit van de kabinetten, met het oog op de toekenning van eco-, sport- en cultuurchequesIn 2022 en 2023 worden per kalenderjaar ecocheques ter waarde van 250 euro toegekend aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 2020 - 2022 vallen. Alle personeelsleden in dienst op 30 november 2022 en/of 31 december 2022 hebben recht op ecocheques, voor respectievelijk het kalenderjaar 2022 en 2023, behalve de uitgesloten categorieën opgesomd in het besluit. Personeelsleden in dienst op 31 december 2022 ontvangen voor het kalenderjaar 2023 sport- en cultuurcheques ter waarde van 30 euro. Voor de toekenning van de sport- en cultuurcheques gelden dezelfde uitsluitingen als voor de ecocheques. De toekenning van de ecocheques en van de sport- en cultuurcheques voor 2023 is onder voorbehoud dat er een akkoord is over een globaal sectoraal akkoord. De regeling van de ecocheques wordt op analoge wijze doorgevoerd voor het personeel van de kabinetten. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De Vlaamse Regering, de entiteiten, raden en instelling van de diensten van de Vlaamse overheid die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 2020 - 2022 vallen, mogen de ecocheques voor het kalenderjaar 2022 reeds toekennen vanaf deze principiële goedkeuring.

 

Bron: Vlaamse Regering, 2 december 2022.