Ambtenarenlonen stijgen sneller dan verwacht

Door: Bron: De Standaard, Federaal Planbureau 8-12-2021

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

De sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen zullen begin 2022 met 2 procent stijgen, doordat de spilindex in december overschreden zal worden. Dat voorspelt het Planbureau. De spilindex werd het laatst overschreden in augustus.

Wanneer dat gebeurt, worden de sociale uitkeringen de maand nadien met 2 procent geïndexeerd, de wedden van het overheidspersoneel volgen nog een maand later. Door de aanhoudend hoge inflatie verwacht het Planbureau dat de spilindex al deze maand opnieuw overschreden zal worden. Een maand geleden was voorspeld dat dat pas in januari 2022 zou gebeuren.

Het Planbureau dacht tot voor kort dat er nadien geen nieuwe overschrijding meer zou zijn in 2022, maar gaat er nu vanuit dat de spilindex in augustus alweer overschreden zal worden. Als die prognose uitkomt, dan betekent dat dat de sociale uitkeringen en de ­wedden van het overheidsper­soneel respectievelijk in september en oktober voor de derde keer in dertien maanden geïndexeerd zouden worden.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [07/12/2021]

De onderstaande inflatievooruitzichten van december 2021 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot november 2021 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 29 november 2021. De olieprijs zou gemiddeld 71 dollar per vat bedragen in 2021 en in 2022. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,18 dollar per euro in 2021 en 1,13 dollar per euro in 2022.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2021 op 2,4% en in 2022 op 3,8% uitkomen, tegenover 0,74% in 2020 en 1,44% in 2019. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 2,0% en in 2022 3,7% bedragen, tegenover 0,99% in 2020 en 1,46% in 2019.

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 111,53) bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) in december 2021. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (113,76) zou overschreden worden in augustus 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2022 opnieuw met 2% verhoogd worden.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

 

Bronnen: De Standaard, 7 december 2021

Planbureau, 7 december 2021