HR-trends 2024: tips voor uw personeelsbeleid

Door: Bron: eigen redactie. 4-1-2024

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,


De arbeidsmarkt blijft krap. Dit legt grote druk op het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Organisaties moeten proactief zijn in het optimaal benutten van het potentieel van hun medewerkers. En dit op een moment dat België een historisch laag aantal werklozen telt.

De arbeidsmarkt bepaalt dan ook een heel aantal HR-trends voor 2024.

 

Invullen van vacatures
Het gebrek aan medewerkers maakt een bredere selectie nodig. Het maakt ook dat hoge eisen vaak dienen te worden bijgesteld. Te specifieke diploma’s, te hoog gestelde ervaringseisen maken de selectie niet eenvoudiger. Het wordt belangrijk om ruimer te kijken naar benodigde talenten.

Ook het rekruteringsproces dient vaak te worden herdacht om het afhaken van kandidaten te vermijden.

Praktische tips:

 

Onderzoek de personeelsbehoefte
De arbeidskrapte vraagt herdenken van processen en opdrachten. Wat kan anders worden georganiseerd ? Hoe kunnen we efficiëntie verhogen door processen te vereenvoudigen of automatiseren  (bv. AI)? Hoe kunnen functies voldoende flexibel worden ingevuld.

Praktische tips:

 

Behouden  van medewerkers
Aandacht geven aan het verloop van medewerkers is een nieuwe uitdaging. In 2023 werd voor de eerste keer een verloopbarometer uitgewerkt voor lokale besturen. Daaruit komen interessante elementen naar voor die inzicht geven in het eigen personeelsverloop.

Een actief retentiebeleid met aandacht voor talent, maar ook oudere medewerkers komt naar voor.

Praktische tips:

 

Het belang van zingeving
Medewerkers zoeken steeds meer naar werk dat aansluit bij hun persoonlijke waarden en doelen. Organisaties die zinvol werk bieden en dit kunnen communiceren, zijn aantrekkelijker voor (potentiële) werknemers.

Mensen willen werk dat waarde toevoegt, dat bijdraagt aan een betere wereld, of ontwikkelingen die ze belangrijk vinden. Het is daarom belangrijk om de waarde van specifieke overheidsjobs nog meer in de kijker te zetten.  

Praktische tips:

 

Het  functioneren van medewerkers in de groep
De krapte legt ook de nodige druk op teams. Medewerkers verschillen in motivatie en talent en dit is niet evident om daar als team mee om te gaan. Ongelijke werkverdeling en werkinzet kan maken dat sterkere medewerkers gedemotiveerd raken of de organisatie verlaten. Ook de grotere diversiteit van medewerkers in bepaalde teams brengt nieuwe uitdagingen mee.

Daarbij is vooral in lokale besturen een tendens ontstaan om evaluatie erg te beperken.

Praktische tips:

 

Het  welzijn van medewerkers.

Psychische klachten, waaronder stress en burn-out, blijven een groeiend probleem. De veranderende manier van werken, zoals meer autonomie (o.a. via  thuiswerken), draagt hieraan bij. Het is belangrijk dat organisaties strategieën ontwikkelen om het welzijn van hun werknemers te bevorderen.

Praktische tips:

 

 

Auteur: CDM: HR-trends voor 2024.

Lees ook: 

Jan Denys, arbeidsmarktexpert (Randstad) : de HR-trends voor 2024: wat doet full employment met jouw HR-beleid, 22 decembeer 2023

Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt, Statbel, 18 december 2023.