Integriteitsproblemen bij de politie vragen meer opvolging

Door: Bron: diverse 30-8-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

 

De drugsproblematiek in Antwerpen legt nu ook problemen bloot in de politie-organisatie zelf. Het gaat niet zozeer over een tekort aan middelen om de veiligheid te garanderen, maar ook om een integriteitsvraagstuk.

Antwerps schepen voor Sociale Zaken en Samenlevingsopbouw Tom Meeuws (Vooruit)  gaf een voorzet. Voor hem is het duidelijk:  "De war on drugs werkt niet, dat weten we allemaal", zegt hij in de Mediahuis-kranten. Lokale besturen beschikken volgens hem op dit moment niet over de nodige middelen om de criminaliteit in hun stad grondig te bestrijden.

Volgend op deze uitspraak gaf Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, en politievakbond NSVP, duidelijk toe  dat er een probleem is met druggebruik binnen het Antwerps politiekorps. Docent politionele integriteit, Paul Jacobs, pleit voor meer aandacht voor integriteit doorheen de carrière van politie-agenten. Hij wijst erop dat in Nederland de agenten hun hele carrière lang worden opgevolgd op het vlak van ethiek, integriteit en deontologie. 

Probleem eerder gekend

De krant  De Standaard  berichtte in 2018 reeds over integriteitsproblemen bij de politie. "Uit een journalistiek onderzoek bleek toen dat mensen met een verleden als harddrugsdealer, vechtersbaas of zware verkeerscrimineel, toch mochten beginnen aan de opleiding van politieagent. Het artikel werd toen door de politiek op twijfel onthaald. "

 

Integriteit vraagt niet alleen aandacht, maar ook opvolging

In een opiniestuk uit 2019  schreef o.m. de inspecteur-generaal Thierry Gillis   toen  dat er binnen de politie aandacht meer aandacht moet worden besteed aan de manier waarop integriteit niet alleen het best kan worden bereikt maar ook kan worden bewaakt. De samenleving heeft recht op een onkreukbare politie, of in elk geval toch op een politie die in deze snel veranderende wereld blijft nadenken hoe ernaar wordt gestreefd. In elk geval staat het vast dat de druk op de individuele politieambtenaar stijgt, niet alleen vanuit de criminele wereld. Niemand wil politieambtenaren die gok-, alcohol- of drugsverslaafd zijn.

 

Eens integer, altijd integer bestaat niet 

In hetzelfde opiniestuk geven de auteurs aan dat daar waar een doorgedreven screening met het oog op aanwerving algemeen aanvaard wordt, een gelijkaardige aanpak voor reeds in dienst zijnde politieambtenaren als veel minder vanzelfsprekend ervaren. Het behoort eenvoudig weg (nog) niet tot de Belgische politiecultuur. Een politiefunctionaris wordt ‘avant la lettre’ als integer beschouwd, en zijn collega’s ook.
"Leidinggevenden hebben op het vlak van integriteit een dubbele verantwoordelijkheid, ze moeten enerzijds zelf integer zijn, anderzijds zijn zij ook verantwoordelijk voor het uitstippelen van een beleid met betrekking tot de integriteit van hun medewerkers. Dit beleid moet zowel inzetten op preventie, hoe een niet-integer optreden vermijden, als op controle door op te treden bij vaststellingen van niet- integer gedrag. Leidinggevenden oefenen dus een voorbeeldfunctie uit, maar hoe kunnen we zeker zijn dat de leidinggevende zelf integer is?"

 

 

Bron: Letterlijk. Hoe luidde het oordeel over de dubieuze politierekruten? - De Standaard - 10/09/2018 - 

Bron: INTEGRITEIT BIJ DE POLITIE: EENS INTEGER, ALTIJD INTEGER? – Maart 2019 Thierry GILLIS, Inspecteur-generaal en Johan DE VOLDER, adjunct-Inspecteur-generaal ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE

Bron: Antwerps schepen Meeuws (Vooruit) over drugsgeweld: "Met enkel fors taalgebruik komen we er niet" - VRT - nieuws - 20 08 2022

Bron: Burgemeester De Wever en vakbond: "Ook bij Antwerpse politie druggebruik, vaak met ontslag tot gevolg" - VRT - nieuws - 26 08 2022

Bron:: "Wel aandacht voor alcohol bij politie, maar drugspreventie zit nog in de taboesfeer", zegt docent deontologie - VRT - nieuws - 26 08 2022