Stress als chronisch probleem bij ambtenaren

Door: Bron: Medex +VRT -NWS 9-1-2023

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Stress blijkt vaak chronisch probleem bij ambtenaren: 72 procent hervalt jaren nadien

 

Bron: VRT - NIeuws - 4 januari 2022

Drie van de vier Belgische ambtenaren die wegens een burn-out uitvallen, overkomt dat binnen vier jaar opnieuw. Minister De Sutter van Ambtenarenzaken zoekt de oplossing deels in een strengere selectie van leidinggevenden.

De verontrustende cijfers over het welzijn van federale ambtenaren zijn op een rij gezet door Medex, de dienst die informatie verzamelt over ziekteverzuim bij de federale overheid.

 

De vaststellingen

Ambtenaren die uitvallen met stressgerelateerde aandoeningen, blijken ook de jaren nadien vaak te hervallen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Medex, de dienst die onder meer informatie verzamelt over ziekteafwezigheden bij de federale overheid. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) trekt vanaf 2023 elk jaar 1 miljoen euro extra uit voor een beter beleid rond mentaal welzijn op het werk.

Van de 8.108 ambtenaren die in 2017 door stress werden getroffen, heeft slechts 27,9 procent erna geen medisch attest meer binnengebracht omwille van een stressgerelateerde psychische aandoening. 

Dat betekent dus dat 72,1 procent nog minstens eenmaal afwezig was omwille van stress in de periode 2018-2021. Bijna 10 procent heeft nog afwezigheden door stress laten optekenen in elk van de vier daaropvolgende jaren. En meer dan 20 procent werd in drie van de vier daaropvolgende jaren opnieuw getroffen.

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) trekt vanaf dit jaar 1 miljoen euro extra uit om te investeren in een beter beleid rond mentaal welzijn op het werk. Daarbij kijkt ze onder meer naar de rol van de leidinggevenden. Aandacht voor het mentaal welzijn wordt een expliciet onderdeel van hun functiebeschrijving en hun competentieprofiel. 

"De loep wordt vaak automatisch gelegd op de werknemers. Maar burn-out aanpakken zonder te kijken naar het aandeel van de werkgever, is zoals de prestaties van een sportteam analyseren door alleen te kijken naar de spelers en niet naar de coach", licht De Sutter toe.

De coach wordt daarbij niet aan zijn lot overgelaten. Die krijgen ondersteuning en begeleiding. De Sutter wil de bal bovendien niet enkel in het kamp van de leidinggevenden leggen. "We gaan federale organisaties daarom ook ondersteunen én verplichten de gezondheidsrisico's van hun personeelsleden in kaart te brengen om te zien waar het beter kan", aldus de minister. 

 

 

Lees ook:  Ziekteverzuim in 2020 en 2021 bij federale ambtenaren.