Decreet regiovorming en wijziging decreet lokaal bestuur: referentieregio's

Door: Bron: Vlaamse Ministerraad, 14/10/2022 17-10-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,
 

Bron: Vlaamse Regering, Ministerraad, 14 oktober 2022

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over regiovorming en de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur. ​Dit ontwerpdecreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Het ontwerpdecreet bevat de afbakening van referentieregio’s en definieert daarnaast het concept, het toepassingsgebied, de principes en de elementen van regiovorming. Bedoeling is het afstemmen van de samenwerkingsverbanden qua werkingsgebied op vaste regio’s, de referentieregio’s. Het bevat ook de timing waarop de regioconforme samenwerking bereikt moet zijn. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

Bijlage: Ontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Lijst van de regio's: vanaf pagina 14