Coronacrisis: Maatregelingen Vlaamse regering van belang voor lokale besturen

Door: Bron: lokaalbestuurVlaanderen 15-3-2020

Categorie├źn
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Voor de meest recente informatie in verband met het coronavirus en de genomen maatregelen, kan men best terecht op de site van de federale overheid.

update: 15/03   - Veel gestelde vragen over de maatregelen

Onderwijs

Alle lessen zijn geschorst al zeker tot en met 3 april.

Scholen moeten wel opvang voorzien

Sport

 

Jeugd

 

Cultuur

Verbod op laten plaatsvinden van alle publieke activiteiten ongeacht het deelnemersaantal en de doelgroep tot 3 april (in-en outdoor)

Alle culturele voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, presentaties, infodagen immaterieel erfgoedevents (jaarmarkten, kermissen, processies,carnavalsoptochten, stoeten, ommegangen,...), ...

Musea- en erfgoedinstellingen

Wat betreft de interne werking van de (amateur)kunstenorganisaties/erfgoedorganisaties/sociaal-culturele organisaties, kunnen repetities van theatergezelschappen, orkesten, harmonieën, fanfares, koren edm niet doorgaan. Bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen of overlegmomenten kunnen plaatsvinden als de noodzaak het vereist maar worden uitgesteld indien mogelijk. Als de vergadering moet doorgaan, blijft de deelnemersgroep beperkt, moet de vergaderruimte voldoende verlucht zijn en mogen de deelnemers niet te dicht bij elkaar zitten. Indien kwetsbare doelgroepen en risicogroepen betrokken zijn, worden deze bijeenkomsten opgeschort.
 Organisaties zullen niet afgestraft worden omwille voor niet nagekomen engagementen louter door reden van Covid19. Subsidies zullen niet ingehouden worden of terugbetaald worden, en men zal welwillend zijn bij beoordeling.

Er zal coulant worden omgegaan met het niet kunnen respecteren vanindientermijnen/data/...

Welzijn en zorg

Vanaf zaterdag 14/3 sluiten centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang

 

Vergunningen

Onze regelgeving voorziet momenteel al een belangrijke vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor tijdelijke constructies . Er is immers geen vergunning nodig voor constructies die max. 4X30 dagen (=max. 4 maanden) geplaatst worden (tenzij milieueffectenrapport, een passende beoordeling of een mobiliteitsstudie moet worden opgemaakt.) Deze vrijstellingsmaatregel kan worden ingezet voor wachtruimten, consultatieruimten, e.d. Ze is evenwel beperkt tot die constructies waarvoor geen vergunningsplicht vanuit milieu bestaat.

De rechtszekerheid op het vlak van behandelingstermijnen wordt gegarandeerd.

 

Dienstverlening van het lokaal bestuur

 

Buitenlandse bezoekers die een reis planden naar Vlaanderen, hebben in veel gevallen hun reisvisum voor België reeds aangevraagd. Deze aanvraag kost ook geld en moeite. Maar, in veel gevallen gaan mensen hun reis uitstellen totdat deze epidemie achter de rug is. Als de federale overheid deze visa zelf automatisch verlengt, zonder extra kosten of formaliteiten, hebben we het beste lokmiddel om buitenlandse bezoekers alsnog op een later moment naar Vlaanderen te halen. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir zal samenzitten met haar federale collega bevoegd voor Binnenlandse Zaken om dit mogelijk te maken.

Economie

 Waarborglening

Hinderpremie

 Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Onroerende voorheffing

 

Lokale overheden: Vlaanderen blijft de OV prefinancieren. Dus voor hen geen financiële impact.

 

 

Binnenlands bestuur

Gevolgen voor de gemeenteraden

Gemeenteraden kunnen door blijven gaan, maar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geeft juridisch verschillende mogelijkheden: