Na de plenaire goedkeuring door het Vlaams Parlement, bekrachtigde de Vlaamse Regering dit voorstel van decreet op 3 februari. Daarna werd de publicatie in het Belgisch Staatsblad aangevraagd. De nieuwe regeling gaat in 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Naar alle verwachting treden deze bepalingen in maart 2023 in werking.

Lokale besturen zijn al sinds 2007 verplicht om een deontologische code vast te leggen. De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch correct te handelen als ze hun mandaat uitoefenen. De deontologische commissie zal toezien op die code.