Telewerk en vergoeding voor ambtenaren.

Door: Bron: Eigen berichtgeving - diverse bronnen 8-3-2021

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Naarmate het telewerken langer duurt, klinkt de roep naar een duidelijke regeling en bijkomende vergoeding alvast luider. 

Federale overheid:  verhoging van de thuiswerkvergoeding voor het openbaar ambt

De ministerraad keurde op 26/02/2021 op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een steunmaatregel bepaalt inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt door de COVID-19-pandemie.

Het  ontwerp heeft tot doel een verhoogde thuiswerkvergoeding toe te kennen tot een maximum van 40 euro als fiscale herstelmaatregel voor federale ambtenaren in het kader van de COVID-19-pandemie. Voor de periode van januari 2021 tot en met augustus 2021 wordt aan het personeelslid dat telewerk verricht heeft of zal hebben verricht een extra forfaitaire kantoorvergoeding van 20 euro per maand toegekend bovenop de reeds ontvangen maandelijkse vergoeding voor telewerkkosten.

De vergoeding staat op zichzelf en vervangt niet de bestaande telewerkvergoeding die wordt toegekend voor de verbindingen en communicatie. De extra COVID-thuiswerkvergoeding dekt met andere woorden de kosten die niet gelinkt zijn aan verbindingen en communicatie (bijv. nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming etc.). Om recht te hebben op deze bijkomende forfaitaire kantoorvergoeding moeten de personeelsleden minstens vier dagen telewerk verricht hebben in de desbetreffende maand binnen deze referentieperiode. De maatregel is opgesteld voor de periode van januari 2021 tot en met augustus 2021.

Vlaamse  overheid:  discussie aan de gang.

Bij de Vlaamse Overheid is er een algemeen kader voor thuiswerk, maar niet specifiek voor de Coronacrisis. De ondersteuning verschilt van departement tot departement. . Sommige kunnen een vergoeding bieden voor het internet of hun personeel bijstaan met thuiswerkmateriaal of op ergonomisch vlak, andere hebben niet de ruimte om dat te doen.

Momenteel zijn er onderhandelingen gaande tussen de vakbonden en de Vlaamse regering rond een omzendbrief over thuiswerken. De vakbonden vragen daarbij ook  een compensatievergoeding te voorzien voor de afgelopen thuiswerkperiode. De argumentatie van de vakbonden is dat de  De Vlaamse overheid fors heeft kunnen besparen op verbruik van onder andere elektriciteit en verwarming in de werklocaties, die kosten zijn thuis gemaakt door het personeel.”

De vakbond vindt dat er een uniform kader moet komen voor alle Vlaamse entiteiten rond thuismateriaal voor ergonomie, internetvergoeding en thuiswerkverbruik. Ook moeten er duidelijke maatregelen komen rond welzijn, arbeidsongevallen tijdens thuiswerk en duidelijke criteria rond de verhouding werk- en privétijd.

 

Bronnen: 

Federale Ministerraad: https://news.belgium.be/nl/covid-19-verhoging-van-de-thuiswerkvergoeding-het-federaal-openbaar-ambt

Het Laatste Nieuws, 22/02/2021  https://www.hln.be/binnenland/acod-vraagt-duidelijke-afspraken-rond-telewerkvergoeding-voor-vlaamse-ambtenaren~af873710/

Fod Financien (26 02 2021) : Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk