Zo is een provincie bevoegd voor:

  • aanleg en beheer van provinciedomeinen, fietsroutes, wandelpaden,...
  • beheer van waterwegen en preventie van wateroverlast
  • beheer van natuurgebieden
  • provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening en leefmilieu
  • coördinatie van het beleid rond economie, werkgelegenheid, ... in de provincie en eigen initiatieven
  • crisiscoördinatie op provinciaal niveau.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/bevoegdheden-van-een-provincie